บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,400 เข้าชมวันนี้
  • 74,815 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,559,752 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


จะสามารถใช้อินวอยส์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายที่อยู่ในประเทศไทยมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้หรือไม่ กรณีบริษัท A ในประเทศไทยได้สั่งซื้อของจากบริษัท B ในประเทศไทย โดยบริษัท B ได้สั่งให้บริษัท C ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิต ผลิตสินค้าและส่งให้บริษัท A โดยตรง กรณีเช่นนี้ บริษัท A จะต้องใช้อินวอยส์ฉบับใดในการจัดทำใบขนสินค้าเพื่อชำระอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆเพื่อนำของออกจากอารักขาศุลกากร

วันที่ : 1 มิถุนายน 2563 15:06:17
จำนวนผู้เข้าชม : 8,544

คำถาม :

จะสามารถใช้อินวอยส์ระหว่างผู้ซื้อผู้ขายที่อยู่ในประเทศไทยมาปฏิบัติพิธีการศุลกากรได้หรือไม่ กรณีบริษัท A ในประเทศไทยได้สั่งซื้อของจากบริษัท B ในประเทศไทย โดยบริษัท B ได้สั่งให้บริษัท C ในต่างประเทศซึ่งเป็นผู้ผลิต ผลิตสินค้าและส่งให้บริษัท A โดยตรง กรณีเช่นนี้ บริษัท A จะต้องใช้อินวอยส์ฉบับใดในการจัดทำใบขนสินค้าเพื่อชำระอากรขาเข้าและภาษีอื่นๆเพื่อนำของออกจากอารักขาศุลกากร

คำตอบ :

               ตามหลักการในเรื่องราคาศุลกากรสำหรับการนำเข้า  ถือว่า การขายระหว่างบริษัท A และ  เป็นการขายที่ทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  ดังนั้น การสำแดงราคาเพื่อการคำนวณค่าภาษีอากร ต้องใช้หลักฐานการขายระหว่าง A และ B  (อินวอยส์ 2)  และหากยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามคำจำกัดความในเรื่องราคาศุลกากรสำหรับการนำเข้า ต้องนำมารวมเป็นฐานสำหรับการคำนวณอากรตามร้อยละของราคาด้วย   ปัจจุบันสามารถใช้อินวอยส์ ระหว่าง A  กับ  ไปใช้ในการรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ด้วย 


                นอกจากนี้ กรมศุลกากรโดยกองพิกัดอัตราศุลกากรได้ออกประกาศกองพิกัดอัตราศุลกากรที่ 4/2563 สามารถใช้อินวอยส์ระหว่าง B กับ A   และ C/O ที่มีชื่อผู้นำเข้าเป็นบริษัท A  มาจัดทำใบขนสินค้าได้เช่นเดียวกัน   โดยใน C/O จะสำแดงเลข อินวอยส์ ระหว่าง B กับ C หรือ อินวอยส์ ระหว่าง B กับ A ก็ได้ ( ยกเว้น FORM E ต้องใช้ อินวอยส์ ระหว่าง B กับ C เท่านั้น )

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน 2563 15:14:07
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร