บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,365 เข้าชมวันนี้
  • 74,780 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,559,717 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


การขอแก้ไขใบขนสินค้าขาออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 29 หลังจากมีการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว จะสามารถขอแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจากเมื่อมายื่นขอคืนอากรตามมาตรา 29 แล้วไม่สามารถขอคืนอากรได้เพราะข้อมูลที่สำแดงในใบขนสินค้าขาออกไม่ตรงตามสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติไว้ หากขอแก้ไขได้จะต้องไปแก้ไขที่หน่วยงานใด

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:44:45
จำนวนผู้เข้าชม : 16,849

คำถาม :

การขอแก้ไขใบขนสินค้าขาออกที่ใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรา 29 หลังจากมีการส่งของออกไปนอกราชอาณาจักรแล้ว จะสามารถขอแก้ไขได้หรือไม่ เนื่องจากเมื่อมายื่นขอคืนอากรตามมาตรา 29 แล้วไม่สามารถขอคืนอากรได้เพราะข้อมูลที่สำแดงในใบขนสินค้าขาออกไม่ตรงตามสูตรการผลิตที่ได้รับอนุมัติไว้ หากขอแก้ไขได้จะต้องไปแก้ไขที่หน่วยงานใด

คำตอบ :

การแก้ไขใบขนสินค้าขาออกสามารถแก้ไขได้ ดังนี้

1. กรณีพบว่าข้อมูลในใบขนสินค้าขาออกมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามความเป็นจริง ให้ยื่นคำร้องขอแก้ไข ต่อหน่วยงานบริการศุลกากรที่ทำการส่งออก ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 134/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 หมวดที่ 5 ส่วนที่ 7 ข้อ 58 (8)

 2. กรณีพบว่าเลขที่สูตรการผลิต หรือเลขที่ตารางโอนสิทธิไม่ถูกต้อง  และ เป็นการตรวจพบภายหลังที่ยื่นคำร้องขอคืนอากรตามมาตรา 29 แล้ว  ให้ยื่นคำร้องต่อส่วนคืนอากรเพื่อการส่งออก สำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร  โดยยื่นพร้อมสำเนาเอกสารบัญชีราคาสินค้า (invoice) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง ตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 177/2560 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ข้อ 35


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 10:35:41
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร