บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 6,384 เข้าชมวันนี้
  • 157,925 เข้าชมเดือนนี้
  • 15,065,750 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ประเภทอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะเพิ่มกิจกรรมในลักษณะพาณิชยกรรม สามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:36:07
จำนวนผู้เข้าชม : 5,236

คำถาม :

ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ประเภทอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะเพิ่มกิจกรรมในลักษณะพาณิชยกรรม สามารถกระทำได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

สามารถกระทำได้ โดยผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร (ผู้จัดตั้ง) จะต้องมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขของผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากรประเภทพาณิชยกรรม เช่น มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ไร่ อยู่ในรัศมีไม่เกิน 50 กิโลเมตรจากสนามบินระหว่างประเทศ ท่าเรือ จุดผ่านแดนถาวร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ EEC

ทั้งนี้ ต้องยื่นคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่อสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร กรมศุลกากร และต้องชำระค่าใบอนุญาตฉบับใหม่ พร้อมนำใบอนุญาตฉบับเดิมมาให้พนักงานศุลกากรมากำกับคำว่า “ยกเลิก” ด้วย (ประกาศกรมศุลกากร ที่ 110/2561 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2561)


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:11:56
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร