บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 835 เข้าชมวันนี้
  • 81,045 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,565,982 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


หลังจากที่ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากกรมฯ ต่อมาสินค้าดังกล่าวถูกส่งกลับเข้ามาในประเทศ บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องคืนเงินชดเชยภายใน 60 วัน หากไม่คืน บริษัทจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 2 จึงสอบถามว่า บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

วันที่ : 18 เมษายน 2562 10:34:40
จำนวนผู้เข้าชม : 5,270

คำถาม :

หลังจากที่ได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรจากกรมฯ ต่อมาสินค้าดังกล่าวถูกส่งกลับเข้ามาในประเทศ บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายจะต้องคืนเงินชดเชยภายใน 60 วัน หากไม่คืน บริษัทจะถูกปรับในอัตราร้อยละ 2 จึงสอบถามว่า บริษัทจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ :

1) สินค้าที่ถูกส่งกลับมาหากเป็นของเดียวกับที่ส่งออกไปและบริษัทฯประสงค์จะมารับกลับคืน บริษัทฯจะต้องปฏิบัติพิธีการศุลกากรนำเข้า โดยสามารถใช้สิทธิประโยชน์การยกเว้นอากรขาเข้าตามภาค 4 ประเภท 1 ได้

2) บริษัทฯต้องยื่นคำร้องขอผ่อนผันใบสุทธินำกลับเนื่องจากว่าในขณะส่งออกไม่ได้ยื่นขอใบสุทธินำกลับไว้   เมื่อยื่นใบขนสินค้าขาเข้าใช้สิทธิตามภาค 4 ประเภท 1  เจ้าหน้าที่ศุลกากรที่ท่าที่นำเข้า จะตรวจสอบว่าสินค้าดังกล่าวได้รับเงินชดเชยฯแล้วหรือไม่   หากได้รับเงินชดเชยค่าภาษีอากรไปแล้ว  จะแจ้งผู้นำเข้านำเงินชดเชยที่ได้รับมาคืนก่อน  โดยต้องนำมาคืนภายใน 60 วัน หากนำมาคืนหลังจากครบกำหนด 60 วัน จะต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนหรือเศษของเดือนของจำนวนเงินที่ต้องนำมาคืนจนกว่าจะชำระคืน   แล้วจึงดำเนินพิธีการศุลกากรต่อไป

    

    การคืนเงินชดเชยและเงินเพิ่ม สามารถทำได้ทั้งในรูปบัตรภาษีและเงินสด


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:13:07
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร