บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1,058 เข้าชมวันนี้
  • 81,268 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,566,205 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


กรณีของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ซึ่งอัตรากรเป็น 0 และเป็นของที่ราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้า บริษัทฯ มีข้อสงสัย ถ้อยคำที่ว่า ให้เจ้าหน้าที่เปิดตรวจและประเมิน เมื่อของไม่มีอากรทางกรมศุลกากรจะมีการสมมุติอากรขึ้นมาหรือไม่ อย่างไร

วันที่ : 9 เมษายน 2562 15:09:34
จำนวนผู้เข้าชม : 5,803

คำถาม :

กรณีของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ซึ่งอัตรากรเป็น 0 และเป็นของที่ราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท ซึ่งไม่ต้องจัดทำใบขนสินค้า บริษัทฯ มีข้อสงสัย ถ้อยคำที่ว่า ให้เจ้าหน้าที่เปิดตรวจและประเมิน เมื่อของไม่มีอากรทางกรมศุลกากรจะมีการสมมุติอากรขึ้นมาหรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

ของที่นำเข้าทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศ มีราคา FOB รวมกันไม่เกิน 40,000 บาท และไม่เป็นของต้องห้ามต้องกำกัด หรือต้องวิเคราะห์สินค้าก่อนปล่อยไป ในกรณีของไม่มีอากร (อัตราอากร 0%) แต่เป็นของที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)  เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเปิดตรวจของเพื่อทำการประเมินราคาและคำนวณค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ ภาษีอื่นๆ ต่อไป โดยไม่มีค่าอากร แล้วส่งให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด นำส่งและจัดเก็บค่าภาษีอากรแทนกรมศุลกากรวันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:31:58
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร