บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,731 เข้าชมวันนี้
  • 68,894 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,553,831 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


การใช้บริการสอบถามพิกัดสินค้าล่วงหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

วันที่ : 9 เมษายน 2562 15:02:10
จำนวนผู้เข้าชม : 31,557

คำถาม :

การใช้บริการสอบถามพิกัดสินค้าล่วงหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

      การให้บริการจำแนกประเภทพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้าเป็นไปตามประกาศกรมศุลกากรที่ 17/2561 ซึ่งมีการให้บริการ  2 กรณี คือ

          1. กรณีมีเอกสารแสดงว่าจะมีการนำของเข้า  คือ ใบสั่งซื้อ หนังสือสัญญาซื้อขาย บัญชีราคาสินค้า เลตเตอร์ออฟเครดิต (Letter of Credit) หรือบัญชีราคาสินค้าล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องยื่นคำร้องไม่น้อยกว่า 30 วันทำการก่อนมีการนำเข้าในราชอาณาจักร

          2. กรณีไม่มีเอกสารการนำเข้าตามข้อ 1.

          การยื่นคำร้อง
              ผู้ใช้บริการต้องยื่นคำร้อง 1 ฉบับ สำหรับสินค้า 1 ชนิด /1รุ่น/1ขนาด พร้อมเอกสารที่แสดงว่าเป็นการขอใช้บริการเนื่องจากจะมีการนำของเข้า  หรือ เพื่อกรณีอื่นๆ  และต้องยื่นเอกสารที่มีคำอธิบายรายละเอียดสินค้าที่จำเป็นในการตีความ เช่น  ชื่อ ยี่ห้อ รุ่น
คุณลักษณะเฉพาะของสินค้า ส่วนผสม สูตรการผลิต กรรมวิธีการผลิต ภาพถ่าย  ข้อมูลประเภทพิกัดเกี่ยวกับของที่เหมือนกัน/คล้ายกัน ที่เคยมีการจำแนกประเภทพิกัดไว้ โดยสรุปเป็นภาษาไทยเท่านั้น และเสียค่าธรรมเนียมคำร้องละ 2000 บาท  โดยสามารถยื่นคำร้องได้   2 ช่องทาง  คือ

               1. ยื่นแบบคำร้อง ณ สำนักพิกัดอัตราศุลกากร  ชั้น 14 อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ในวันและเวลาราชการ

               2. ยื่นออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://tariffeservice.customs.go.th/ITRF ตลอด 24 ชม.

         ระยะเวลาที่ใช้ในการพิจารณา โดยไม่นับรวมเวลาที่ใช้ในการขอเอกสารเพิ่มเติม   

               1. กรณีมีเอกสารแสดงว่าจะมีการนำเข้า

                      หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอที่จะตีความพิกัดอัตราศุลกากรได้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันทำการ

               2. กรณีไม่มีเอกสารแสดงว่าจะมีการนำเข้า

                   หากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วพบว่ามีข้อมูลรายละเอียดเพียงพอที่จะตีความพิกัดอัตราศุลกากรได้ จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันทำการ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 11:31:21
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร