บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2,993 เข้าชมวันนี้
  • 99,105 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,584,042 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


สอบถามวิธีการค้นหาสถิติการนำเข้าส่งออกบนเว็บไซต์กรมศุลกากร

วันที่ : 4 มีนาคม 2562 08:25:16
จำนวนผู้เข้าชม : 20,021

คำถาม :

สอบถามวิธีการค้นหาสถิติการนำเข้าส่งออกบนเว็บไซต์กรมศุลกากร

คำตอบ :

1. เข้าเว็บไซต์กรมศุลกากร www.customs.go.th2. เลือกรายการ “รายงานสถิติ” ด้านขวามือ3. กรอกพิกัดศุลกากรที่ต้องการค้นหา ในช่อง
HS-Code ได้ตั้งแต่ 2,4,8 โดยไม่ต้องใส่จุดคั่นตัวเลข แต่หากต้องการข้อมูลที่เป็นปริมาณของสินค้านั้น ต้องใส่รหัสสถิติให้ครบ 11 หลัก (ค้นหาพิกัดศุลกากรได้จากเว็บไซต์
http://itd.customs.go.th/igtf/th/main_frame.jsp?lang=th&top_menu=menu_homepage¤t_id=5028)

4. หน้าจอจะแสดงผลเป็น “มูลค่า”
CIF Value (Baht) โดยแยกเป็นรายประเทศ โดยแถวแรก จะแสดงมูลค่ารายเดือน ส่วนแถวที่สองแสดงมูลค่ารวมตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนที่ต้องการค้นหาของปีนั้น ๆ5. ผู้ค้นหา สามารถเลือกการแสดงผล ได้ 4 แบบ บนแถบ “
By Country” “By Tariff Classification” “By Statistic Code” และ “Dashboard
   5.
1
แถบ “By Countryระบบจะแสดงผลสถิติเป็น “มูลค่า” CIF Value (Baht) แยกเป็นรายประเทศ 
 
 
5.2 แถบ “By Tariff Classification หากระบุพิกัด 8 หลักในช่อง HS-Code เช่น 07092000 ตั้งแต่ค้นหาในเบื้องต้นแล้ว และเลือก แถบ “By Tariff Classification”  หน้าจอจะแสดงผลระดับรหัสสถิติ ซึ่งหมายถึงว่าหน้าจอจะแสดงผลทั้ง “ปริมาณ” และ “มูลค่า” 

       
  
แต่หากตอนค้นหาขั้นต้น ระบุเพียง 4 หลัก ในช่อง
HS-Code เช่น 0709 และเลือก แถบ “By Tariff Classification” ระบบจะแสดงเพียง “มูลค่า” ของพิกัด 8 หลัก ดังนี้          

ดังนั้น การแสดงผลแต่ละครั้ง บนแถบ “
By Tariff Classification” ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ระบุไว้ตอนค้นหาด้วยว่า ระบุพิกัดสินค้าที่ต้องการไว้กี่หลัก ยิ่งระบุพิกัดสินค้าที่ชัดเจนมาก (8 หลัก หรือ 11 หลัก) ระบบจะแสดงผลละเอียดถึง “ปริมาณ” ในแถบนี้ 

    5.3 แถบ “By Statistic Code ระบบจะแสดงผลแยกเป็นรายสินค้าถึงระดับรหัสสถิติ ซึ่งหมายถึงว่าหน้าจอจะแสดงผลทั้ง “ปริมาณ” และ “มูลค่า”

เช่น ระบุพิกัด 8 หลัก ในช่อง HS-Code เช่น 07092000 ระบบจะแสดงผลทั้ง “ปริมาณ” และ “มูลค่า” ของพิกัด 07092000 เท่านั้น ดังนี้ 


          แต่หากตอนค้นหาตั้งแต่ขั้นต้น ระบุเพียง 4 หลัก ในช่อง
HS-Code เช่น 0709 และเลือก แถบ “By Statistic Code” ระบบจะแสดงผลถึงระดับ รหัสสถิติ โดยมี “ปริมาณ” และ“มูลค่า” ทุกประเภทย่อยของพิกัดของ 0709 ดังนี้ดังนั้น หากระบุพิกัดเฉพาะเจาะจง ไม่ว่าจะเป็น 8 หลัก หรือ 11 หลัก ตั้งแต่เบื้องต้น ระบบจะแสดงผลการค้นหาเฉพาะสินค้าที่ต้องการ แต่ถ้าหากระบุพิกัด 2 หลัก หรือ 4 หลัก ระบบจะแสดงผลทุกประเภทย่อยของพิกัดนั้น ๆ


     5.4 แถบ “Dashboard” ระบบจะแสดงผลเป็นกราฟ 
วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 12:00:23
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร