บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,448 เข้าชมวันนี้
  • 74,863 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,559,800 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ผู้โดยสารเดินทางกลับโดยเครื่องบิน จะนำสุนัขสองตัวกลับมาจากต่างประเทศด้วย ซึ่งมาพร้อมกับสัมภาระของตนเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง และมีภาษีอากรเท่าไร

วันที่ : 9 ตุลาคม 2561 11:10:33
จำนวนผู้เข้าชม : 9,586

คำถาม :

ผู้โดยสารเดินทางกลับโดยเครื่องบิน จะนำสุนัขสองตัวกลับมาจากต่างประเทศด้วย ซึ่งมาพร้อมกับสัมภาระของตนเอง ต้องทำอย่างไรบ้าง และมีภาษีอากรเท่าไร

คำตอบ :

การนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในราชอาณาจักรของผู้โดยสารในลักษณะนำเข้ามาพร้อมกับตน 
1.เอกสารที่ต้องนำมาแสดง
   1.1 หนังสือเดินทาง (Passport)
   1.2 หนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ (Health Certificate) ต้นฉบับ
2.ขั้นตอนการนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในราชอาณาจักร
   2.1 ผู้โดยสารเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานนานาชาติอื่นๆ ผ่านการตรวจลงตราหนังสือเดินทางโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระและสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัข,แมว
   2.2 ผู้โดยสารนำสัตว์เลี้ยง พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องตามข้อ 1 ข้างต้น ไปที่ด่านกักกันสัตว์ ณ ท่าอากาศยาน เพื่อขออนุญาตนำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในราชอาณาจักร โดยหลังจากสัตวแพทย์ประจำด่านตรวจสอบเอกสารและสัตว์เลี้ยงดังกล่าวแล้วไม่พบว่าเป็นโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด จะดำเนินการออกใบอนุญาตนำสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (แบบ ร.7) ให้แก่ผู้โดยสาร
   2.3 ผู้โดยสารนำสัตว์เลี้ยงและใบอนุญาตฯ (แบบ ร.7) จากกรมปศุสัตว์ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ช่องตรวจมีสิ่งของต้องสำแดง (Goods to declare) เพื่อชำระค่าภาษีอากรและรับใบเสร็จรับเงิน
3.พิกัดศุลกากร 0106 อากรศุลกากรร้อยละ 30  ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:13:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร