บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,272 เข้าชมวันนี้
  • 74,687 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,559,624 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


พิธีการศุลกากร สำหรับการนำเข้าของเช่าต้องทำอย่างไรบ้าง

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:35:48
จำนวนผู้เข้าชม : 13,509

คำถาม :

พิธีการศุลกากร สำหรับการนำเข้าของเช่าต้องทำอย่างไรบ้าง

คำตอบ :

การผ่านพิธีการ ศุลกากรสำหรับของเช่านั้น ไม่ได้ยุ่งยากแต่ประการใด เช่นเดียวกับการนำเข้าสินค้าตามปกติ เพียงแต่ต้องแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในใบขนสินค้าขาเข้า ว่าเป็นของเช่า และยื่นเอกสารรับรองอายุการใช้งานสำหรับของเช่านั้น พร้อมหลักฐานการชำระค่าเช่าและสัญญาเช่า ซึ่งระบุรายละเอียด อาทิ ผู้ให้เช่า ผู้เช่า ชนิดของ ระยะเวลาในการเช่าของเช่า เงื่อนไขในการเช่า เป็นต้น ซึ่งเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ผู้นำของ เข้าได้มายื่นและอาจให้ผู้นำของเข้าให้ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม เพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาศุลกากรของนำเข้า การกำหนดราคาศุลกากรของนำเข้าที่เป็นการเช่า เพื่อเป็นฐานในการคำนวณค่าภาษีอากรนั้นจะพิจารณากำหนดราคาตามรายละเอียดดังนี้

  • กำหนดราคาศุลกากรจากราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน
  • หากไม่มีราคาซื้อขายของที่เหมือนกัน จะกำหนดราคาซื้อขายของที่คล้ายกัน พิจารณาจากค่าเช่าที่จะต้องชำระตลอดช่วงอายุการใช้งานของนำเข้า ซึ่งมีสภาพใหม่สภาพใช้แล้ว คือ ถ้าเป็นของใหม่จะพิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานเต็ม แต่ถ้าเป็นของใช้แล้วจะพิจารณาจากค่าเช่าในช่วงอายุการใช้งานที่เหลือของ เครื่องจักรนั้น ๆ


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:43:32
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร