บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 5,318 เข้าชมวันนี้
  • 74,733 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,559,670 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ถ้าต้องการส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:32:09
จำนวนผู้เข้าชม : 13,245

คำถาม :

ถ้าต้องการส่งตัวอย่างสินค้าไปให้ลูกค้าต่างประเทศ และนำกลับเข้ามาจะต้องเสียภาษีนำเข้าประเทศหรือไม่

คำตอบ :

สินค้าที่นำ เข้ามาในประเทศจะต้องเสียภาษีอากรขาเข้าไว้ แต่ถ้าหากเป็นสินค้าที่นำออกไปจากประเทศ แล้วนำกลับเข้ามาอีก และขณะนำออกไปได้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรอย่างถูกต้องตามระเบียบพิธีการ ศุลกากรแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีอากรนำเข้าอีก สามารถทำได้ 2 วิธีคือ

  1. ทำใบขนสินค้าขาออก ฉบับสุทธินำกลับไว้ขณะผ่านพิธีการขาออกกับกรมศุลกากร ซึ่งจะต้องแนบภาพถ่ายและรายละเอียดสินค้าให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการตรวจ สอบขณะนำกลับเข้ามาทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าสินค้าดังกล่าวที่ส่งออกไปจะต้องนำกลับเข้ามาภายใน 1 ปี โดยไม่เปลี่ยนแปลงลักษณะแต่ประการใด
  2. ทำเอกสาร เอ ที เอ คาร์เนท์ ซึ่งสามารถใช้เป็นเอกสารค้ำประกันแทนใบขนสินค้าขาออก ใบขนสินค้าขาเข้ารวมทั้งใช้เป็นหลักประกันค่าภาษีอากรด้วยเพื่ออำนวยความ สะดวกในด้านพิธีการศุลกากรในการนำเข้าและส่งของออกชั่วคราวโดยได้รับการยก เว้นอากร ทั้งนี้หากมีความประสงค์ที่จะใช้เอกสาร เอ.ที.เอ คาร์เนท์ ในการส่งของตัวอย่างสินค้าก็สามารถติดต่อกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ออกเอกสารค้ำประกัน เอ.ที.เอ ค่าร์เนท์ ดังกล่าว


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:51:52
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร