บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 937 เข้าชมวันนี้
  • 81,147 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,566,084 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


ถ้าต้องการนำของเครื่องใช้ส่วนตัวกลับมาเมืองไทยจะต้องเสียภาษีหรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:22:13
จำนวนผู้เข้าชม : 12,618

คำถาม :

ถ้าต้องการนำของเครื่องใช้ส่วนตัวกลับมาเมืองไทยจะต้องเสียภาษีหรือไม่และต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

คำตอบ :

  1. กรณีที่เป็นคนไทย ไปทำงานหรือไปศึกษาต่อ หรือข้าราชการไทยที่ไปดำรงตำแหน่งอยู่ต่างประเทศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี สามารถนำเข้าของใช้ส่วนตัว และของใช้ในบ้านเรือน ที่ใช้แล้วเข้าประเทศไทย โดยได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า ซึ่งของนำเข้าที่ได้รับยกเว้นอากรจะต้องเป็นของใช้ส่วนตัวที่เจ้าของนำเข้า มาพร้อมกับตนสำหรับใช้เอง หรือใช้ในวิชาชีพและมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ ส่วนของใช้ในบ้านเรือนที่จะได้รับยกเว้นอากรนำเข้าจะต้องเป็นของที่ใช้แล้ว ที่เจ้าของนำเข้ามาพร้อมกับตนเนื่องในการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะเช่นกัน แต่ทั้งนี้มีเงื่อนไขว่าของดังกล่าว จะต้องส่งมาก่อนที่ผู้นำเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน 1 เดือน หรือส่งมาหลังจากที่ผู้นำเข้าถึงประเทศไทยไม่เกิน 6 เดือน

  2. ของใช้ส่วนตัวที่ได้รับการยกเว้นอากรนำเข้า ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า เครื่องสำอาง เครื่องประดับ ที่มีจำนวนพอสมควรแก่การใช้งาน และเป็นของส่วนตัวสำหรับใช้เอง ส่วนของใช้ในบ้านเรือนที่ใช้แล้วนั้น จะต้องเป็นของที่พึงมีพึงใช้ตามปกติวิสัยและเป็นของที่นำเข้ามาจากประเทศ ซึ่งตนมีภูมิลำเนาอยู่ก่อนเข้ามามีภูมิลำเนาในประเทสไทย ถ้าเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ตู้เย็น เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ วิทยุ ให้ได้รับการยกเว้นอากรเพียงอย่างละ 1 หน่วย เว้นแต่เป็นการย้ายภูมิลำเนาทั้งครอบครัว จะได้ยกเว้นอากรอย่างละ 2 หน่วย ส่วนที่นำเข้าเกินกว่ากำหนดไว้ จะต้องเสียอากรตามปกติ

  3. การติดต่อเรื่องการขนส่งนั้น ขอแนะนำให้ใช้เอเยนต์เรือที่มีกิจการมั่นคง มีชื่อเสียงที่น่าเชื่อถือได้ ยิ่งมีสาขาอยู่ที่ประเทศไทยด้วยก็จะได้รับความสะดวกมากขึ้นในการติดตามสินค้า


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 8 สิงหาคม 2562 14:53:30
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร