บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 3,660 เข้าชมวันนี้
  • 99,772 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,584,709 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


นำสินค้าเข้าเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นตัวอย่างจะต้องทำอย่างไร

วันที่ : 1 ตุลาคม 2559 21:08:40
จำนวนผู้เข้าชม : 14,097

คำถาม :

นำสินค้าเข้าเป็นการชั่วคราวเพื่อเป็นตัวอย่างจะต้องทำอย่างไร

คำตอบ :

ในความหมายของศุลกากร  คำว่า "ตัวอย่างสินค้า"  มี  2 แบบ คือ แบบแรก ตัวอย่างสินค้าที่เห็นได้ชัดเจนว่าใช้ได้แต่เพียงเป็นตัวอย่าง เช่น กระดาษที่ชุ่มด้วยน้ำหอม เพื่อเป็นตัวอย่างกลิ่นน้ำหอม  และไม่มีราคาในทางการค้า การนำเข้าจะได้รับการยกเว้นอากร ภาษีสรรพสามิต และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ในขณะนำเข้า ตามบัญญัติในภาค 4 ประเภท 14  ของ พ.ร.ก.พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ.2530   แบบที่สอง คือ  ตัวอย่างสินค้าที่สามารถใช้งานได้ตามปกติแต่นำเข้ามาพร้อมกับตนเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นตัวอย่างและจะส่งกลับออกไปภายใน 6 เดือน  กรณีนี้ ขณะนำเข้าต้องวางเงินประกันเป็นค่าภาษีอากร   เมื่อครบกำหนดเวลาที่อนุญาตให้นำเข้ามาในประเทศจะต้องส่งกลับออกไปและขณะส่งกลับสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นของรายเดียวกับที่นำเข้ามา  จะได้รับการคืนเงินประกันที่วางไว้ขณะนำเข้า 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 มิถุนายน 2561 14:39:33
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร