บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 492 เข้าชมวันนี้
  • 28,856 เข้าชมเดือนนี้
  • 10,276,617 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th
Call Center : 1164

กรณีผู้ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นออก Form ให้กับผู้ซื้อประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามโดยตรง แต่จะนำสินค้าเข้ามาที่ประเทศไทยโดยใช้สิทธ์ FREE ZONE หรือ BONDED เพื่อทำการตรวจสอบก่อนส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว กรมศุลกากรสามารถออกเอกสารรับรองว่าสินค้านั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยให้กับผู้นำเข้าทุกรายได้หรือไม่

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2563 09:18:04
จำนวนผู้เข้าชม : 2,318

คำถาม :

กรณีผู้ส่งออกจากประเทศญี่ปุ่นออก Form ให้กับผู้ซื้อประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนามโดยตรง แต่จะนำสินค้าเข้ามาที่ประเทศไทยโดยใช้สิทธ์ FREE ZONE หรือ BONDED เพื่อทำการตรวจสอบก่อนส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ดังกล่าว กรมศุลกากรสามารถออกเอกสารรับรองว่าสินค้านั้นไม่ได้ผ่านกระบวนการผลิตในประเทศไทยให้กับผู้นำเข้าทุกรายได้หรือไม่

คำตอบ :

         ปัจจุบันกรมศุลกากรได้มีประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2558 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองการไม่เปลี่ยนแปลงสภาพสินค้าของกรมศุลกากร (Non-Manipulation Certificate ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 ซึ่งหนังสือรับรองดังกล่าวออกให้กับการนำสินค้าจากประเทศที่ได้รับสิทธิ GSP เมื่อส่งออกไปสหภาพยุโรป แต่ได้นำเข้ามาในราชอาณาจักรและนำเข้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าทัณฑ์บน (Bonded Warehouse) หรือเขตปลอดอากร (Free Zone) หรือเขตประกอบการเสรี (I-EAT Free Zone) แล้วภายหลังส่งออกไปยังสหภาพยุโรปโดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือกระบวนการใด ๆ ในตัวสินค้าดังกล่าวขณะอยู่ในกำกับดูแลของศุลกากร เท่านั้น

          การดำเนินการตามคำถามดังกล่าว ยังไม่มีประกาศกรมศุลกากรใด ๆ ออกมาใช้บังคับ เจ้าหน้าที่ศุลกากรจึงไม่มีหน้าที่ออกหนังสือรับรองใด ๆ ให้  อย่างไรก็ตามหากเป็นการนำของตามความตกลงใดเข้ามาเก็บไว้ในอารักขาศุลกากร และ ในความตกลงนั้น ๆ กำหนดให้สามารถออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดกรณีส่งไปขายต่อยังประเทศสมาชิกตามความตกลงเดียวกันกับสินค้า ที่เรียกว่า  BACK TO BACK  หรือ MOVEMENT CERTIFICATE  ผู้ประกอบการสามารถดำเนินการตามความตกลงนั้นได้  ผู้รับสินค้าในประเทศสมาชิกยังคงสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรตามความตกลงนั้น ๆ ได้  โดยไม่ต้องขอให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรออกเอกสารใด ๆ 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 14 พฤษภาคม 2563 09:20:14
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร