บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 4,921 เข้าชมวันนี้
  • 112,047 เข้าชมเดือนนี้
  • 14,309,497 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


กรณีนำเข้าวัตถุดิบโดยใช้สิทธิ BOI แต่วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ ผู้ขายไม่ต้องการให้ส่งกลับไปประเทศตน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและทำลายแพงจึงขอให้บริษัททำลายเอง อยากทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินค่าภาษีและสามารถทำลายในเขตประกอบการเสรีได้หรือไม่ หรือจะส่งไปประเทศอื่นได้หรือไม่ อย่างไร

วันที่ : 16 เมษายน 2563 15:44:48
จำนวนผู้เข้าชม : 7,377

คำถาม :

กรณีนำเข้าวัตถุดิบโดยใช้สิทธิ BOI แต่วัตถุดิบไม่ได้คุณภาพ ผู้ขายไม่ต้องการให้ส่งกลับไปประเทศตน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและทำลายแพงจึงขอให้บริษัททำลายเอง อยากทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินค่าภาษีและสามารถทำลายในเขตประกอบการเสรีได้หรือไม่ หรือจะส่งไปประเทศอื่นได้หรือไม่ อย่างไร

คำตอบ :

          วัตถุดิบที่นำเข้าโดยใช้สิทธิ BOI แต่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน ไม่สามารถนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์เดิมได้ สภาพของวัตถุดิบยังอยู่ในสภาพวัตถุดิบขณะนำเข้า การจะดำเนินการใด ๆ ต้องได้รับอนุญาตจาก BOI เช่น จะขอทำลายวัตถุดิบนั้น หาก BOI อนุญาตก็สามารถดำเนินการได้ วิธีการคือ บริษัทยื่นขออนุมัติทำลายตามวิธีที่เหมาะสมจาก BOI  หากทำลายหมดจะไม่มีภาระภาษี แต่หากมีเศษซากหลังการทำลายที่มีมูลค่าเชิงพาณิชย์ และบริษัทประสงค์จะขอจำหน่ายหรือโอนเศษซากดังกล่าวภายในประเทศ จะต้องขอให้ BOI มีหนังสือแจ้งไปยังกรมศุลกากรให้เรียกเก็บค่าภาษีอากรสำหรับเศษซาก โดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะทำการตรวจสอบสภาพของเศษซาก ประเมินราคาและคำนวณค่าภาษีอากรตามผลการตรวจสอบ ซึ่งใช้พิกัดอัตราศุลกากรตามสภาพของเศษซาก โดยไม่เรียกเก็บเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ แล้วมีหนังสือแจ้งให้บริษัท
ไปชำระค่าภาษีอากรให้ครบถ้วน โดยบริษัทจัดทำใบขนสินค้าขาเข้าโอนย้ายชำระภาษี (
P) เพื่อชำระอากรให้เสร็จสิ้นก่อนการจำหน่าย อนึ่ง หลังจากการทำลายบริษัทต้องจัดส่งหลักฐานการดำเนินการต่าง ๆ ให้กับ BOI เพื่อขอตัดบัญชีวัตถุดิบด้วย

การจะนำเข้าไปทำลายในเขตประกอบการเสรี ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเขตประกอบการเสรีไม่มีวัตถุประสงค์เป็นสถานที่รับทำลายของ

หากประสงค์จะส่งไปยังประเทศที่ 3 บริษัทจะต้องยื่นขออนุญาตจาก BOI ก่อนการส่งออก ซึ่งสามารถทำได้โดยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรส่งออกตามปกติ แล้วนำใบขนสินค้าขาออกไปตัดบัญชีวัตถุดิบกับ BOI 


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 เมษายน 2563 15:49:59
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์บริการศุลกากร สำนักงานเลขานุการกรม (ศบศ. สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-5844 ถึง 20-5848

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร