ผู้ประกอบการนำเข้า/ส่งออกถูกระงับการใช้ข้อมูลทะเบียน

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 14:54:28
จำนวนผู้เข้าชม : 3,422

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกระงับใช้ข้อมูลทะเบียนได้จากช่องทางใด

คำตอบ :

ผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกระงับใช้ข้อมูลทะเบียนได้ที่ www.customs.go.th โดย คลิกหัวข้อ "ผู้ประกอบการ" เลือกหัวข้อ "การลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก" คลิก รายชื่อผู้นำเข้า/ส่งออกที่ไม่มีการปฏิบัติพิธีการศุลกากรติดต่อกันในระยะเวลาที่กำหนด


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 กรกฎาคม 2566 08:49:38
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร