ประกาศกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 238/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมารืราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก2 มกราคม 2567 19:55:45110
2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 199/2563 เรื่อง ประกาศให้ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลกและความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนสำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 19:55:2563
3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 164/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 25602 มกราคม 2567 19:55:1068
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 219/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25592 มกราคม 2567 19:54:5374
5 ประกาศกรมศุลกากรที่ 89/2559 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2555 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 25592 มกราคม 2567 19:54:3554
6 ประกาศกรมศุลกากรที่ 15/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 25552 มกราคม 2567 19:54:0555
7 ประกาศกรมศุลกากรที่ 14/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 25552 มกราคม 2567 19:53:4367
8 ประกาศกรมศุลกากรที่ 119/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลกสำหรับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25492 มกราคม 2567 19:53:2863
9 ประกาศกรมศุลกากรที่ 118/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25492 มกราคม 2567 19:52:5887
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร