ประกาศกระทรวงการคลัง

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 256611 มกราคม 2567 11:58:41101
2 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 256511 มกราคม 2567 11:57:2273
3 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 256511 มกราคม 2567 11:56:1366
4 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 256411 มกราคม 2567 11:46:4655
5 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลด และเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 256411 มกราคม 2567 11:44:2869
6 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 256311 มกราคม 2567 11:43:1456
7 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การเก็บอากรศุลกากรตามมาตรการปกป้องพิเศษ ตามความตกลงการเกษตรขององค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน สำหรับสินค้ามะพร้าว พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 256311 มกราคม 2567 10:42:0156
8 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 256111 มกราคม 2567 10:40:3551
9 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 256111 มกราคม 2567 10:39:3150
10 แก้คำผิด ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานทั่วไป11 มกราคม 2567 10:38:1948
11 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตรอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 256011 มกราคม 2567 10:37:0051
12 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 256011 มกราคม 2567 10:31:2651
13 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 255911 มกราคม 2567 10:28:2552
14 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 255911 มกราคม 2567 10:26:5150
15 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 255711 มกราคม 2567 10:26:0444
16 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตรอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 255511 มกราคม 2567 10:24:5347
17 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 255311 มกราคม 2567 10:23:2750
18 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 255211 มกราคม 2567 10:22:1150
19 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 255211 มกราคม 2567 10:20:0047
20 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 255111 มกราคม 2567 10:18:5344
21 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 6 มิถุนายน 255111 มกราคม 2567 10:13:3353
22 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 255011 มกราคม 2567 10:12:1253
23 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก สำหรับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 255011 มกราคม 2567 10:05:0453
24 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 255011 มกราคม 2567 10:03:3150
25 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก สำหรับสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 254911 มกราคม 2567 10:02:0447
26 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 254911 มกราคม 2567 10:00:4150
27 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 11) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 254811 มกราคม 2567 09:59:0845
28 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 10) ลงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 254711 มกราคม 2567 09:58:2852
29 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 254711 มกราคม 2567 09:57:5244
30 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 8) ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 254611 มกราคม 2567 09:57:0652
31 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 7) ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 254611 มกราคม 2567 09:55:5051
32 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร (อคล.11) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 254611 มกราคม 2567 09:54:3445
33 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 254611 มกราคม 2567 09:53:3050
34 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 5) ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 254611 มกราคม 2567 09:52:1851
35 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 254511 มกราคม 2567 09:51:1847
36 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 3) ลงวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 254511 มกราคม 2567 09:49:4649
37 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 254511 มกราคม 2567 09:48:5547
38 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร (อคล.12) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 254411 มกราคม 2567 09:46:5348
39 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร (อคล.11) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 254411 มกราคม 2567 09:45:5649
40 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร (อคล.10) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 254411 มกราคม 2567 09:45:0153
41 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากร (อคล.9) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 254411 มกราคม 2567 09:44:0957
42 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.14/2543 (อคล.8.3) เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราอากร ลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 254311 มกราคม 2567 09:43:0552
43 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.7/2543 เรื่อง ยกเลิกการลดและลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 254311 มกราคม 2567 09:42:0160
44 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.1/2543 (อคล.8.2) เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราอากร ลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 254311 มกราคม 2567 09:41:1453
45 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.11/2542 (อคล.8.1) เรื่อง ยกเลิกการลดอัตราอากร ลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 254211 มกราคม 2567 09:40:2043
46 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.7/2542 (อคล.8) เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราศุลกากร ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 254211 มกราคม 2567 09:39:1551
47 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.6/2542 (อคล.7) เรื่อง การยกเว้นอากร และการลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 254211 มกราคม 2567 09:35:5451
48 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.5/2542 (อคล.6) เรื่อง การยกเว้นอากร และการลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 254211 มกราคม 2567 09:34:5252
49 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2542 (อคล.5) เรื่อง การยกเว้นอากร และการลดอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 254211 มกราคม 2567 09:33:5747
50 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.21/2541 (อคล.4.16) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากร ยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 254111 มกราคม 2567 09:32:5847
51 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.18/2541 (อคล.4.15) เรื่อง ยกเลิกการยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 254111 มกราคม 2567 09:31:4444
52 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.11/2541 (อคล.4.14) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 254111 มกราคม 2567 09:30:2544
53 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.9/2541 (อคล.4.13) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตรอากร ยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 254111 มกราคม 2567 09:29:1450
54 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.3/2541 (อคล.4.12) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากร ยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 254111 มกราคม 2567 09:28:0349
55 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.13/2540 (อคล.4.11) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตรอากร ยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 254011 มกราคม 2567 09:26:5448
56 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.11/2540 (อคล.4.10) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตรอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 254011 มกราคม 2567 09:25:4346
57 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.10/2540 (อคล.4.9) เรื่อง การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงความในประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.11/2538 (อคล.4.1) ลงวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 254011 มกราคม 2567 09:24:2142
58 ประกาศกระทรวการคลังที่ ศก.6/2540 (อคล.4.8) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากร ลดและเเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 254011 มกราคม 2567 09:23:0850
59 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.19/2539 (อคล.4.7) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 253911 มกราคม 2567 09:19:2749
60 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.15/2539 (อคล.1.1) เรื่อง การยกเลิกและเปลี่ยนแปลงความในประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2538 (อคล.1) ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 253911 มกราคม 2567 09:17:2646
61 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.13/2539 (อคล.4.6) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 253911 มกราคม 2567 09:15:1546
62 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.5/2539 (อคล.4.5) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 253911 มกราคม 2567 09:13:4344
63 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2539 (อคล.4.4) เรื่อง การลดและเพิ่มอัตราอากร ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 253911 มกราคม 2567 09:12:3053
64 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.15/2538 (อคล.4.3) เรื่อง ยกเลิกการลดและเพิ่มอัตราอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2538 11 มกราคม 2567 09:11:2248
65 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.13/2538 (อคล.4.2) เรื่อง การลดและเพิ่มอัตราอากร ลงวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 253811 มกราคม 2567 09:10:1252
66 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.11/2538 (อคล.4.1) เรื่อง การลดและเพิ่มอัตราอากร ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 253811 มกราคม 2567 09:09:1548
67 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.10/2538 (อคล.4) เรื่อง การยกเว้น ลด และเพิ่มอากร ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 253811 มกราคม 2567 09:08:1251
68 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.6/2538 (อคล.3) เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับยกเว้นอากรและลดอากร ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 253811 มกราคม 2567 09:06:3846
69 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.5/2538 (อคล.2) เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรและลดอากร ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 253811 มกราคม 2567 09:06:2855
70 ประกาศกระทรวงการคลังที่ ศก.4/2538 (อคล.1) เรื่อง การกำหนดให้ของได้รับการยกเว้นอากรและลดอากร ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 253811 มกราคม 2567 09:06:1952
ผลลัพท์ทั้งหมด 70 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร