ประกาศกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ประกาศกรมศุลกากรที่ 26/2567 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 256725 มีนาคม 2567 11:14:23124
2 ประกาศกรมศุลกากรที่ 47/2565 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 25652 มกราคม 2567 17:43:3871
3 ประกาศกรมศุลกากรที่ 216/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 17:43:19258
4 ประกาศกรมศุลกากรที่ 149/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าและคำรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 17:43:0055
5 ประกาศกรมศุลกากรที่ 50/2564 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 25642 มกราคม 2567 17:42:3949
6 ประกาศกรมศุลกากรที่ 203/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 17:42:2063
7 ประกาศกรมศุลกากรที่ 166/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 17:42:0157
8 ประกาศกรมศุลกากรที่ 81/2563 เรื่อง การแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าสำหรับผู้นำของเข้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 25632 มกราคม 2567 17:41:4050
9 ประกาศกรมศุลกากรที่ 40/2562 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 25622 มกราคม 2567 17:40:2961
10 ประกาศกรมศุลกากรที่ 151/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 25602 มกราคม 2567 17:40:0664
11 ประกาศกรมศุลกากรที่ 233/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25592 มกราคม 2567 17:39:1460
12 ประกาศกรมศุลกากรที่ 77/2556 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2555 ลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 25562 มกราคม 2567 17:38:5754
13 ประกาศกรมศุลกากรที่ 6/2555 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 25552 มกราคม 2567 17:38:3260
14 ประกาศกรมศุลกากรที่ 127/2549 เรื่อง หลักเกณฑ์และพิธีการการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากออสเตรเลีย ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25492 มกราคม 2567 17:38:1058
15 ประกาศกรมศุลกากรที่ 79/2548 เรื่อง เพิ่มเติมระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดออสเตรเลียตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement) ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 25482 มกราคม 2567 17:37:5057
16 ประกาศกรมศุลกากรที่ 112/2547 เรื่อง ระเบียบพิธีการสำหรับการยกเว้นอากรและการลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดออสเตรเลียตามข้อผูกพันตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (Thailand-Australia Free Trade Agreement) ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25472 มกราคม 2567 17:37:1456
17 ประกาศกรมศุลกากรที่ 111/2547 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า ลงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 25472 มกราคม 2567 17:36:5459
ผลลัพท์ทั้งหมด 17 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองนโยบายและอุทธรณ์พิกัดอัตราศุลกากร (กนอ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-5453

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร