ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 (PDF) แบบคำขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:17:28652
2 (DOC) แบบคำขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:17:194,371
3 (PDF) แบบคำขอต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:17:41319
4 (DOC) แบบคำขอต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:17:323,047
5 (PDF) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:17:59390
6 (DOC) แบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:17:482,706
7 (PDF) แบบคำขอยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:18:13139
8 (DOC) แบบคำขอยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:18:05655
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร