แผนยุทธศาสตร์

แผนปฏิบัติราชการกรมศุลกากร

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กรมศุลกากร15 มกราคม 2567 09:43:17450
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมศุลกากร11 เมษายน 2566 11:11:261,794
3 แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 11 เมษายน 2566 11:33:211,195
4 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรมศุลกากร23 พฤษภาคม 2565 14:35:172,916
5 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กรมศุลกากร23 พฤษภาคม 2565 14:35:312,237
6 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) กรมศุลกากร (ฉบับปรับปรุง)23 พฤษภาคม 2565 14:36:044,963
7 เอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ปี 2560-256423 พฤษภาคม 2565 14:36:096,941
8 เอกสารแผนยุทธศาสตร์กรมศุลกากร ปี 2559-25632 เมษายน 2562 10:26:173,453
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5438
อีเมล์ : 79000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร