คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

O14 - คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 1. มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย (Thai Customs Service Standards)
 2. มาตรฐานการบริการศุลกากรไทย (ภาษาอังกฤษ)           
  1. ขั้นตอนการลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากรหรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากรตามประกาศกรมศุลกากรที่ 64/2561
 3. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 64/2561 เรื่อง การลงทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติพิธีการศุลกากร หรือดำเนินการในกระบวนการทางศุลกากร
 4. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 61/2561 เรื่อง ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ
  1. ขั้นตอนการขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของตามประกาศกรมศุลกากร ที่ 61/2561
 5. ประกาศกรมศุลกากร ที่ 17/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณา คำร้องขอทราบราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดแห่งของ และพิกัดอัตราศุลกากรล่วงหน้า
 6. คู่มือประชาชน
 7. คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 
เว็บบราวเซอร์บนอุปกรณ์ของท่านไม่รองรับการแสดงไฟล์ PDF

คลิกตรงนี้เพื่อดาวน์โหลด


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 26 เมษายน 2565 11:35:06
จำนวนผู้เข้าชม : 2,447

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร