การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ/ การต่ออายุการเป็นตัวแทนออกของ/ การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ/ การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ยื่นแบบคำขอได้ที่ไหน

วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 14:07:14
จำนวนผู้เข้าชม : 10,653

คำถาม :

การขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของ/ การต่ออายุการเป็นตัวแทนออกของ/ การขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ/ การต่ออายุการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ ยื่นแบบคำขอได้ที่ไหน

คำตอบ :

ผู้มีคุณสมบัติเป็นตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของที่ประสงค์จะขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สามารถดำเนินการได้ ช่องทาง คือ

1) ลงทะเบียน ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากร หรือ

2) ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทางเว็บไซต์กรมศุลกากร (Online Customs Registrationหรือ

3ลงทะเบียนผ่านระบบลงทะเบียนผู้มาติดต่อออนไลน์ทาง Customs Trader Portal            


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 กรกฎาคม 2565 11:45:33
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร