ตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทนได้หรือไม่

วันที่ : 17 มิถุนายน 2563 13:52:51
จำนวนผู้เข้าชม : 1,623

คำถาม :

ตัวแทนออกของหรือผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทนได้หรือไม่

คำตอบ :

-    ตัวแทนออกของสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทนได้

-    ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับออกของไม่สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทนได้
    
 ต้องมายื่นเอกสารด้วยตนเองเท่านั้น


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 17 มิถุนายน 2563 13:53:11
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร