(Customs Trader Portal) ผู้ใช้งานสแกน QR CODE และยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ต้องดำเนินการอย่างไร

วันที่ : 11 พฤษภาคม 2566 10:17:30
จำนวนผู้เข้าชม : 596

คำถาม :

ผู้ใช้งานสแกน QR CODE และยืนยันตัวตนไม่สำเร็จ ต้องดำเนินการอย่างไร

คำตอบ :

1.1   ดำเนินการอัพเดตแอปพลิเคชันเป๋าตังให้เป็นปัจจุบัน หรือ

1.2   ตรวจสอบ E-mail แจ้ง QR CODE เพื่อยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง

1.2.1   ตรวจสอบว่า QR CODE ที่ถูกสแกนนั้น มีความถูกต้อง ชัดเจนและสมบูรณ์ และให้สแกน
QR CODE เพื่อยืนยันตัวตนอีกครั้ง หรือ

1.2.2   กรณีผู้ใช้งานที่ยืนยันตัวตนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง ผู้ใช้งานจะต้องทำการยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย โดยให้ดำเนินการ ดังนี้

-    นำบัตรประจำตัวประชาชนไปยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ภายใน
12 ชั่วโมง นับจากเวลาที่ได้รับ E-mail  

-   ภายหลังจากยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยสำเร็จแล้ว (ภายหลัง 12 ชั่วโมง
นับจากเวลาที่เริ่มสแกน
QR CODE) ผู้ใช้งานจะได้รับแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชัน
เป๋าตัง (
Push Notification) ว่า “รายการยืนยันตัวตนอิเล็กทรอนิกส์ดำเนินการ
สำเร็จแล้ว” พร้อมกับสามารถตรวจสอบ
E-mail ที่ใช้ในการลงทะเบียนว่าได้รับ
E-mail แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะสามารถเข้าใช้งานระบบ Customs Trader Portal ได้   

-     หากกรณีที่ผู้ใช้งาน ไม่ดำเนินการยืนยันตัวตนกับตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย ภายใน
12 ชั่วโมง ผู้ใช้งานจะต้องรอจนกว่า
QR CODE เดิมจะหมดอายุ (Expired)
ตามกำหนด 7 วัน หลังจากนั้นผู้ใช้งานจะต้องทำการสมัครใช้บริการผ่าน
Customs Trader Portal ใหม่อีกครั้ง

1.3 แจ้งปัญหาการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตัง หมายเลขโทรศัพท์ 02-111-1111


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 พฤศจิกายน 2566 09:02:25
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร