ผู้นำเข้า/ส่งออกไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมด มายื่น ณ หน่วยรับลงทะเบียนภายในวันที่ระบุในแบบคำขอ

วันที่ : 16 สิงหาคม 2562 14:33:03
จำนวนผู้เข้าชม : 1,214

คำถาม :

ผู้นำเข้า/ส่งออกจะต้องนำแบบคำขอมายื่นภายในวันที่ระบุไว้ในแบบคำขอหรือไม่

คำตอบ :

หากผู้นำเข้า/ส่งออกระบุวันที่ยื่นแบบคำขอไว้ในแบบคำขอแล้ว แต่ไม่สามารถนำแบบคำขอพร้อมหลักฐานประกอบทั้งหมด มายื่น ณ หน่วยบริการรับลงทะเบียนของกรมศุลกากรภายในวันที่ระบุในแบบคำขอนั้นได้ ผู้นำเข้า/ส่งออกสามารถนำแบบคำขอและหลักฐานประกอบแบบคำขอทั้งหมดมายื่นในวันอื่นได้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 กุมภาพันธ์ 2566 08:54:28
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
อีเมล์ : 81000100@customs.go.th
- ส่วนราคาศุลกากร ที่ 1-3
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6502, 0-2667-7179, 0-2667-7187
- ฝ่ายทะเบียนผู้นำเข้าและส่งออก
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-6488, 0-2667-7802, 0-2667-7983
- ฝ่ายทะเบียนตัวแทนออกของ
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-4634, 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร