ช่องทางในการดาวน์โหลดเอกสาร/แบบแนบคำขอลงทะเบียน

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2561 14:55:19
จำนวนผู้เข้าชม : 4,983

คำถาม :

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอและแบบแนบในการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก รวมถึงข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอ และวิธีการกรอกแบบคำขอ ได้จากช่องทางใดบ้าง

คำตอบ :

สามารถดาวน์โหลดเอกสารแบบคำขอ แบบแนบในการลงทะเบียน ข้อปฏิบัติในการยื่นแบบคำขอ และวิธีการกรอกแบบคำขอได้ที่เว็บไซต์ของกรมศุลกากร www.customs.go.th เลือกหัวข้อ ผู้ประกอบการการลงทะเบียนเป็นผู้นำเข้า/ส่งออก > เลือกหัวข้อย่อยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้


วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 3 สิงหาคม 2566 16:44:41
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-667-7000 ต่อ 20-4630, 20-4631 และ 20-6488

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร