ประชาสัมพันธ์การเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ (MARKER) และการปฏิบัติพิธีการศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ (MARKER)

ขอเชิญชวนร่วมตอบและแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การขึ้นทะเบียนสารมาร์คเกอร์ (MARKER) และการปฏิบัติการศุลกากรในการเติมสารมาร์คเกอร์ (MARKER) สำหรับเขตปลอดอากรประเภทปิโตรเสียมหรือปิโตรเคมีที่เป็นของเหลว (ขปต.) และคลังสินค้าทัณฑ์บนสำหรับเก็บน้ำมัน คลิก

 

Last update : October 27, 2022 09:44:05
Viewer counter : 2,341
For more information please contact. : Administrator
Customs department 1 Suntornkosa Road, Klongtei Bangkok 10110 Thailand
Telephone number : +662-667-6000
E-Mail Address : ict@customs.go.th

ipv6 ready acheker
Information on this site Listed under the conditions of use and copyright information of The Customs Department
Copyright 2015 The Customs Department. All rights reserved @Develop by Innovation and System Analysis Unit