พิกัดศุลกากร

การพิจารณาจำแนกพิกัดศุลกากรกรณีใบขนวางประกัน/โต้แย้ง

 การแจ้งผลการพิจารณา
เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาแจ้งผลการพิจารณาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้สอบถามทราบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับเรื่องจากเจ้าหน้าที่ธุรการที่ออกเลขที่หนังสือแล้ว ดังนี้

กรณีใบขนสินค้าวางประกัน/ไม่วางประกัน หรือขอสงวนสิทธิ์โต้แย้งพิกัดอัตราศุลกากร
ให้ทำบันทึกแจ้งผลการพิจารณาตามแบบบันทึกที่อยู่ในระบบพิจารณาปัญหาพิกัดอัตราศุลกากรแก่หน่วยงานท่า/ที่ ที่นำเข้าพร้อมใบขนสินค้าดังกล่าวที่ได้ประทับตราแจ้งประเภทพิกัดฯ ไว้ในใบขนสินค้าแล้ว และส่งให้เจ้าหน้าที่ธุรการดำเนินการส่งเรื่องคืนพร้อมตัวอย่างสินค้า (ถ้ามี)
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 15:44:31
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายบริหารงานทั่วไป (ฝบท.) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5144
อีเมล์ : 80000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร