พิกัดศุลกากร

การขออนุมัติต่ออายุผ่อนผันถอดแยก

 หลักฐานและเอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
1. คำขอต่ออายุผ่อนผันถอดแยกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเพื่อขอใช้สิทธิลดอัตรากรหรือยกเว้นอากรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ 87
2. หนังสือแจ้ง อนุมัติให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ 87 ในแบบ Model ที่ ได้รับการผ่อนผัน ซึ่งกำลังจะหมดอายุและจะขอต่ออายุผ่อนผัน
3. หนังสือแจ้ง อนุมัติให้ต่ออายุผ่อนผันที่ผ่านมา

 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 14:43:00
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 4 (สพศ.4) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5108
อีเมล์ : 80140000@customs.go.th

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร