พิกัดศุลกากร

การขอใช้สิทธิลดอัตราอากร

 

หลักเกณฑ์การอนุมัติใช้สิทธิลดอัตราอากร
ให้ลดอัตราอากรแก่ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบไม่ว่าจะเป็นของตามพิกัดประเภทใด ที่นำเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นยานบกตามตอนที่ 87 ดังต่อไปนี้

 1. ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท 87.02 ประเภท 87.04 (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) และประเภท 87.05 ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 20?
 2. ประกอบหรือผลิตเป็นรถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท 87.03 และประเภท 87.04 (เฉพาะรถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) ให้ลดอัตราอากรลงเหลือ ร้อยละ 30?
 3. ประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีส์ที่มีเครื่องยนต์ติดตั้งตามประเภท 87.06 สำหรับรถยนต์หรือยานยนต์ดังต่อไปนี้
  1. แทรกเตอร์ ตามประเภท 87.01 ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 10?
  2. ยานยนต์สำหรับขนส่งบุคคลตั้งแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) ตามประเภท 87.02 ยานยนต์สำหรับขนส่งของตามประเภท 87.04 (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 10 แต่ไม่ใช่บังคับกับการนำเข้าหม้อน้ำ ชุดหม้อพักเก็บเสียงและท่อไอเสีย แบตเตอรี่ แหนบตับหน้าและหลัง ยางนอกและยางใน กระจกนิรภัย ดรัมเบรกหน้าและหลัง มอเตอร์สตาร์ต ตัวยึดชุดท่อไอเสีย ตัวยึดแบตเตอรี่ ฝาครอบแบตเตอรี่ ชุดสายแบตเตอรี่ ชุดสายไฟ สีรถยนต์ กระจกมองหลังภายในรถ และแผงบังแดด
  3. รถยนต์หรือยานยนต์ตามประเภท 87.03 รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลักษณะคล้ายกับรถดังกล่าวตามประเภท 87.04 ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 30
  4. รถยนต์หรือยานยนต์อื่น ๆ ให้ลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละ 20
 
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 20 ธันวาคม 2559 14:41:35
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนมาตรฐานพิกัดอัตราศุลกากร 4 (สพศ.4) กองพิกัดอัตราศุลกากร (กพก.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7000 ต่อ 20-5108
อีเมล์ : 80140000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร