2564
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 12-10-2564 10:42:54 44
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-10-2564 17:09:09 40
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 05-10-2564 10:45:40 66
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 07-10-2564 10:06:33 17
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 07-10-2564 16:32:58 16
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 10-10-2564 19:36:24 14
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 19-10-2564 15:41:45 1
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-10-2564 19:34:51 20
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 12-10-2564 13:55:25 38
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-10-2564 10:25:14 25
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-10-2564 15:32:14 19
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-10-2564 18:02:24 26
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 04-10-2564 16:29:59 22
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-10-2564 18:23:56 14
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 04-10-2564 14:44:49 14
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 14-10-2564 15:32:05 14
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 04-10-2564 16:57:49 27
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 12-10-2564 16:18:46 35
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 05-10-2564 15:41:49 17
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 04-10-2564 16:59:16 22
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 18-10-2564 16:26:52 9
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 15-10-2564 13:59:03 13
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 09-10-2564 17:36:52 15
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 05-10-2564 14:27:08 15
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-10-2564 14:01:00 35
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 04-10-2564 14:38:09 22
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-10-2564 16:28:24 33
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-10-2564 18:18:07 22
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-10-2564 17:28:08 20
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 06-10-2564 19:06:30 14
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 06-10-2564 16:15:17 16
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 13-10-2564 15:32:31 25
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 06-10-2564 12:11:21 16
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-10-2564 12:04:11 13
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 07-10-2564 17:34:09 13
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 07-10-2564 15:46:46 14
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 05-10-2564 11:40:26 13
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 05-10-2564 19:00:37 19
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 11-10-2564 10:25:03 17
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-10-2564 15:14:17 10
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-10-2564 17:12:00 15
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 08-10-2564 16:34:34 11
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 04-10-2564 09:03:44 25
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-10-2564 14:28:04 9
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 07-10-2564 17:42:24 12
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 07-10-2564 13:54:11 17
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-10-2564 16:35:01 19
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-10-2564 17:13:12 11
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-10-2564 15:41:51 18
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-10-2564 10:44:17 13
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-10-2564 16:15:57 10
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 07-10-2564 09:55:28 12
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 14-10-2564 14:42:06 15
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 06-10-2564 15:51:18 9
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 05-10-2564 16:35:48 23
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 05-10-2564 12:52:30 28
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 19-10-2564 14:53:53 4
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-10-2564 14:39:42 8
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 18-10-2564 16:19:55 14
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 07-10-2564 12:09:49 11
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-10-2564 15:55:06 13
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 07-10-2564 13:18:59 13
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-10-2564 13:17:14 11
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 07-10-2564 11:45:30 11
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-10-2564 14:39:40 9
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 06-10-2564 16:58:20 11
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 14-10-2564 13:37:00 12
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 11-10-2564 09:25:24 17
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 11-10-2564 10:26:04 16
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 15-10-2564 11:29:09 10
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 08-10-2564 09:00:54 12
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 05-10-2564 17:36:35 9
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-10-2564 17:26:13 14
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-10-2564 15:06:50 23