2564
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 16-11-2564 10:44:13 12
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 04-11-2564 16:28:10 27
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 - -
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 04-11-2564 16:17:32 23
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 05-11-2564 17:10:19 19
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 05-11-2564 18:40:55 18
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 04-11-2564 11:52:35 23
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-11-2564 09:07:32 20
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 02-11-2564 15:24:34 24
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 04-11-2564 10:01:32 21
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 02-11-2564 16:45:22 23
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 02-11-2564 16:10:11 19
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 15-10-2564 14:05:15 26
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-11-2564 09:41:50 20
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 03-11-2564 20:00:37 21
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 04-11-2564 13:42:29 23
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 03-11-2564 13:29:28 21
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 02-11-2564 12:59:20 34
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 22-11-2564 11:11:26 10
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 03-11-2564 15:05:07 21
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 02-11-2564 13:43:06 22
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-11-2564 17:11:35 20
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 01-11-2564 16:11:44 35
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 02-11-2564 17:01:06 21
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 25-11-2564 15:16:44 3
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 03-11-2564 16:34:43 21
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 03-11-2564 14:35:09 20
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-11-2564 13:05:03 26
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 03-11-2564 16:44:25 22
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 04-11-2564 15:50:08 19
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 05-11-2564 11:07:43 19
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 02-11-2564 16:44:40 22
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 04-11-2564 12:44:50 19
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-11-2564 12:08:30 19
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 03-11-2564 11:36:12 21
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-11-2564 11:54:33 19
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 03-11-2564 14:45:40 19
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 08-11-2564 10:27:45 21
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 04-11-2564 11:46:21 22
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 03-11-2564 10:18:00 23
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-11-2564 14:19:07 18
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-11-2564 15:31:22 18
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 03-11-2564 20:27:30 21
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 05-11-2564 09:45:48 18
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 08-11-2564 16:51:16 15
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-11-2564 15:05:05 22
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-11-2564 13:22:49 21
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 04-11-2564 15:24:48 19
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 04-11-2564 16:34:35 22
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 03-11-2564 13:56:58 23
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-11-2564 22:47:59 17
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 - -
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 02-11-2564 15:54:09 29
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 05-11-2564 10:46:35 22
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 05-11-2564 12:36:18 23
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 04-11-2564 09:02:04 18
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 04-11-2564 08:40:42 22
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 04-11-2564 14:45:32 20
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 03-11-2564 09:43:52 26
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-11-2564 16:02:35 21
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 05-11-2564 10:56:51 20
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 04-11-2564 09:54:09 25
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 04-11-2564 13:31:15 20
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 - -
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-11-2564 11:07:09 19
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 04-11-2564 11:04:28 22
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 08-11-2564 11:34:25 18
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 18-11-2564 14:46:07 6
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 03-11-2564 15:24:17 20
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 03-11-2564 10:50:28 22
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 02-11-2564 16:46:18 22
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 04-11-2564 11:50:22 19
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 02-11-2564 10:52:05 29