2564
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 18-01-2565 09:39:46 8
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-01-2565 14:30:09 45
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 10-01-2565 11:16:55 16
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-01-2565 16:03:52 27
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 10-01-2565 11:16:15 15
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 07-01-2565 17:25:54 19
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 05-01-2565 15:12:56 22
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 06-01-2565 16:21:26 20
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 06-01-2565 11:26:19 22
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 07-01-2565 12:01:33 39
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-01-2565 13:01:52 32
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-01-2565 15:49:02 30
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-01-2565 16:20:36 19
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-01-2565 17:32:32 21
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 06-01-2565 14:27:34 18
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-01-2565 17:08:19 29
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 06-01-2565 14:57:04 26
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-01-2565 13:12:03 38
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 10-01-2565 11:04:41 17
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 07-01-2565 10:26:17 18
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-01-2565 17:52:33 20
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-01-2565 17:24:40 33
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 12-01-2565 07:52:08 33
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 07-01-2565 14:25:12 18
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 06-01-2565 13:55:53 24
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-01-2565 16:58:07 23
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-01-2565 18:22:55 18
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-01-2565 09:02:29 18
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-01-2565 11:21:27 32
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-01-2565 15:52:22 17
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-01-2565 13:53:09 19
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 06-01-2565 13:32:01 48
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 07-01-2565 13:55:12 27
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 07-01-2565 14:02:24 18
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-01-2565 10:59:37 22
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 10-01-2565 18:06:34 14
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-01-2565 12:05:29 16
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 04-01-2565 17:19:02 28
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 07-01-2565 15:11:57 17
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 04-01-2565 16:40:44 21
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 07-01-2565 09:19:47 18
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 08-01-2565 14:44:03 21
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 05-01-2565 16:14:48 19
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-01-2565 15:28:12 14
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 08-01-2565 14:56:35 19
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-01-2565 14:42:57 19
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 07-01-2565 10:00:54 31
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-01-2565 16:36:30 24
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-01-2565 14:32:26 19
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 05-01-2565 15:24:22 18
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-01-2565 11:55:58 19
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 02-12-2564 16:25:14 24
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 06-01-2565 11:37:01 20
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 10-01-2565 11:51:07 23
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-01-2565 14:48:03 20
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-01-2565 14:17:24 16
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 17-01-2565 13:18:16 7
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 07-01-2565 17:16:02 19
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-01-2565 14:04:33 19
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 11-01-2565 14:50:53 13
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 07-01-2565 11:25:05 18
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 10-01-2565 09:26:08 17
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 06-01-2565 15:46:39 20
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 10-01-2565 11:20:36 17
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 - -
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-01-2565 12:11:35 21
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-01-2565 16:26:01 26
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 10-01-2565 09:01:28 19
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 10-01-2565 10:43:50 15
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 07-01-2565 14:49:04 15
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 07-01-2565 13:17:30 17
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 07-01-2565 13:34:51 24
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 06-01-2565 13:17:25 46
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 04-01-2565 18:02:16 27