2564
วันที่ลงรายงาน
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 - -
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 06-05-2564 16:28:44 8
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 06-05-2564 11:09:31 9
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 - -
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 - -
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 08-05-2564 16:43:37 4
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 06-05-2564 15:26:21 4
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-05-2564 14:23:55 16
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 05-05-2564 15:42:12 6
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 06-05-2564 14:02:29 8
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 05-05-2564 13:11:37 8
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 05-05-2564 15:26:51 5
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 05-05-2564 16:18:14 6
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-05-2564 14:53:58 10
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-05-2564 17:33:55 6
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-05-2564 15:01:28 13
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 05-05-2564 17:46:33 9
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 05-05-2564 17:27:55 35
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 06-05-2564 13:34:30 3
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 05-05-2564 15:22:47 30
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 05-05-2564 16:06:12 13
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 05-05-2564 18:41:51 7
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 03-05-2564 16:28:56 7
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 05-05-2564 19:01:19 6
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 03-05-2564 10:26:08 10
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 06-05-2564 09:55:36 3
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-05-2564 17:42:00 4
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 07-05-2564 15:58:44 3
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 06-05-2564 12:24:29 6
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 07-05-2564 14:21:01 4
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 07-05-2564 14:10:55 4
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-05-2564 12:00:22 10
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 07-05-2564 13:05:55 7
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-05-2564 15:10:59 6
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 05-05-2564 14:20:41 6
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 07-05-2564 11:49:17 4
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-05-2564 10:31:27 6
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 07-05-2564 10:14:04 4
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 06-05-2564 15:52:02 5
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 05-05-2564 13:19:19 4
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 06-05-2564 16:17:51 3
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 06-05-2564 16:36:18 6
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-05-2564 10:33:13 6
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 07-05-2564 14:51:39 2
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 03-05-2564 15:07:08 9
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-05-2564 14:51:22 8
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 06-05-2564 11:13:15 5
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 05-05-2564 17:13:45 9
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-05-2564 17:11:08 11
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 07-05-2564 09:26:54 4
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 05-05-2564 19:52:55 7
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 05-05-2564 07:48:28 6
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 07-05-2564 15:29:29 5
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 - -
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 07-05-2564 16:46:40 6
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 06-05-2564 14:38:58 5
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 07-05-2564 12:39:31 4
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 - -
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 05-05-2564 14:13:47 4
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 05-05-2564 16:27:14 4
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-05-2564 14:10:37 3
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-05-2564 17:57:19 8
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 05-05-2564 13:50:10 8
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-05-2564 09:05:49 3
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 06-05-2564 09:21:17 2
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 07-05-2564 16:49:57 8
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 07-05-2564 11:10:45 3
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 04-02-2564 14:14:01 13
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 - -
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 05-05-2564 15:31:58 5
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 06-05-2564 15:14:18 3
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 06-05-2564 17:40:06 4
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 07-05-2564 09:54:55 4
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 05-05-2564 15:56:23 12