1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,031
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021733
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021622
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,580
5- August 14, 2020879
6ไม่มีเลข May 8, 20201,835
7- March 30, 20201,130
8ไม่มีเลขที่ March 27, 2020943
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,166
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,870
11 July 15, 20194,810
12- July 12, 20193,811
13 April 17, 20192,291
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,741
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,552
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,941
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,662
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,046
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,959
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,493
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,058
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,488
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,857
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,127
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,728
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,525
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,625
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,646
29- January 5, 20183,854
30- January 5, 20181,523
311/2561 January 5, 20183,878
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,874
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,796
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,753
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,706
36-- December 4, 20173,759
37-- November 30, 20173,880
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,797
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,189
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,360
41-- July 18, 20174,432
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,005
43-- May 22, 20174,870
44-- March 30, 20176,907
45 March 7, 20176,342
46 January 31, 20174,888
47 January 27, 20175,134
48 January 23, 20175,262
49 January 16, 20175,199
50 January 12, 20175,158
51 December 23, 20165,019
52 December 23, 20164,929
53 December 23, 20165,136
54- December 23, 20165,236
55 December 20, 20165,145
56 December 8, 20165,095
57ไม่มี November 7, 20165,651
58ไม่มี May 25, 20164,967
59ไม่มี April 20, 20164,906
60ไม่มี April 19, 20165,267
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,978
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,116
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,984
64ไม่มี January 4, 20164,973
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,100
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,043
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,085
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,089
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,555
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,001
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,206
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,885
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,996
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,972
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,043
76ประกาศกรม October 10, 20144,966
77ประกาศกรม September 11, 20144,977
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,984
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,929
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,963
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,058
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,607
83กค 0519/ว 626 October 15, 20124,937
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,531
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,155
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,905
87กค0519/ว307 April 18, 20124,989
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,219
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,205
90กค 0518/ว368 September 29, 20114,966
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,262
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,015
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,092
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,987
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,114
96กค 0519/ว 532 October 8, 20104,948
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,057
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,995
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,135
1000519/ว235 April 5, 20105,014
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th