1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,036
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021736
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021625
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,582
5- August 14, 2020880
6ไม่มีเลข May 8, 20201,838
7- March 30, 20201,133
8ไม่มีเลขที่ March 27, 2020944
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,170
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,871
11 July 15, 20194,814
12- July 12, 20193,813
13 April 17, 20192,293
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,742
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,554
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,942
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,663
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,047
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,961
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,494
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,060
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,490
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,858
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,129
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,732
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,527
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,628
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,648
29- January 5, 20183,857
30- January 5, 20181,527
311/2561 January 5, 20183,880
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,877
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,799
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,756
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,709
36-- December 4, 20173,762
37-- November 30, 20173,884
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,799
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,192
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,362
41-- July 18, 20174,434
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,008
43-- May 22, 20174,872
44-- March 30, 20176,909
45 March 7, 20176,344
46 January 31, 20174,890
47 January 27, 20175,136
48 January 23, 20175,264
49 January 16, 20175,202
50 January 12, 20175,161
51 December 23, 20165,022
52 December 23, 20164,931
53 December 23, 20165,138
54- December 23, 20165,238
55 December 20, 20165,148
56 December 8, 20165,097
57ไม่มี November 7, 20165,654
58ไม่มี May 25, 20164,969
59ไม่มี April 20, 20164,908
60ไม่มี April 19, 20165,269
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,980
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,119
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,987
64ไม่มี January 4, 20164,975
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,103
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,045
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,087
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,091
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,558
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,004
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,209
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,888
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,998
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,974
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,045
76ประกาศกรม October 10, 20144,968
77ประกาศกรม September 11, 20144,979
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,986
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,931
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,966
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,060
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,609
83กค 0519/ว 626 October 15, 20124,939
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,533
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,159
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,908
87กค0519/ว307 April 18, 20124,992
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,221
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,208
90กค 0518/ว368 September 29, 20114,969
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,264
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,017
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,095
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,989
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,119
96กค 0519/ว 532 October 8, 20104,950
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,059
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,997
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,137
1000519/ว235 April 5, 20105,016
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th