1ไม่มีเลขที่ May 13, 20212,281
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021909
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021732
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,653
5- August 14, 2020946
6ไม่มีเลข May 8, 20201,900
7- March 30, 20201,202
8ไม่มีเลขที่ March 27, 2020982
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,211
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,909
11 July 15, 20194,881
12- July 12, 20193,866
13 April 17, 20192,335
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,783
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,606
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,981
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,697
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,089
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20183,009
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,536
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,101
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,534
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,906
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,169
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,771
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,563
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,677
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,684
29- January 5, 20183,893
30- January 5, 20181,537
311/2561 January 5, 20183,917
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,918
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,845
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,799
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,749
36-- December 4, 20173,806
37-- November 30, 20173,924
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,843
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,232
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,399
41-- July 18, 20174,478
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20175,050
43-- May 22, 20174,920
44-- March 30, 20176,953
45 March 7, 20176,384
46 January 31, 20174,933
47 January 27, 20175,179
48 January 23, 20175,303
49 January 16, 20175,251
50 January 12, 20175,200
51 December 23, 20165,070
52 December 23, 20164,979
53 December 23, 20165,172
54- December 23, 20165,274
55 December 20, 20165,181
56 December 8, 20165,129
57ไม่มี November 7, 20165,711
58ไม่มี May 25, 20165,002
59ไม่มี April 20, 20164,937
60ไม่มี April 19, 20165,309
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20165,014
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,148
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20165,027
64ไม่มี January 4, 20165,009
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,142
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,077
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,119
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,134
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,604
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20155,036
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,249
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,929
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20155,028
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20145,009
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,086
76ประกาศกรม October 10, 20144,999
77ประกาศกรม September 11, 20145,011
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20145,017
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,964
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,999
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,096
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,673
83กค 0519/ว 626 October 15, 20124,978
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,587
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,198
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,940
87กค0519/ว307 April 18, 20125,029
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,260
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,264
90กค 0518/ว368 September 29, 20115,002
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,297
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20115,051
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,127
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20115,031
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,159
96กค 0519/ว 532 October 8, 20104,976
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,101
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20105,030
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,178
1000519/ว235 April 5, 20105,050
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th