1ไม่มีเลขที่ March 24, 2021474
2ไม่มีเลขที่ March 1, 2021472
3ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,471
4- August 14, 2020785
5ไม่มีเลข May 8, 20201,651
6- March 30, 20201,047
7ไม่มีเลขที่ March 27, 2020885
8ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,074
9ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,808
10 July 15, 20194,713
11- July 12, 20193,735
12 April 17, 20192,211
13ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,683
14ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,449
15ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,881
16ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,607
17ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,986
18ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,893
19ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,425
20ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,008
21ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,436
22ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,781
23ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,066
24ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,638
25ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,468
26ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,570
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,572
28- January 5, 20183,794
29- January 5, 20181,505
301/2561 January 5, 20183,823
31ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,819
32ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,727
33ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,707
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,647
35-- December 4, 20173,699
36-- November 30, 20173,816
37ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,741
38ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,138
39กค 0503/ว646 October 5, 20174,303
40-- July 18, 20174,373
41ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,941
42-- May 22, 20174,806
43-- March 30, 20176,846
44 March 7, 20176,284
45 January 31, 20174,832
46 January 27, 20175,089
47 January 23, 20175,215
48 January 16, 20175,142
49 January 12, 20175,111
50 December 23, 20164,970
51 December 23, 20164,882
52 December 23, 20165,095
53- December 23, 20165,190
54 December 20, 20165,103
55 December 8, 20165,049
56ไม่มี November 7, 20165,589
57ไม่มี May 25, 20164,924
58ไม่มี April 20, 20164,869
59ไม่มี April 19, 20165,225
60ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,935
61แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,072
62รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,945
63ไม่มี January 4, 20164,925
64แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,026
65ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,990
66ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,039
67ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,042
68แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,474
69ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,956
70ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,137
71ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,830
72ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,950
73ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,928
74ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,989
75ประกาศกรม October 10, 20144,926
76ประกาศกรม September 11, 20144,933
77ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,943
78กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,881
79กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,910
80กค 0522/ว379 July 18, 20135,001
81กค 0503/ว629 November 5, 20126,315
82กค 0519/ว 626 October 15, 20124,893
83กค 0515/ว473 August 8, 20123,484
84กค 0515/ว473 July 27, 20125,055
85กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,858
86กค0519/ว307 April 18, 20124,945
87-กค 0503/ว188 February 21, 20125,156
88ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,148
89กค 0518/ว368 September 29, 20114,919
90กค 0503/ว 315 August 11, 20115,189
91ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,977
92- กค 0503/ว137 April 20, 20115,050
93-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,938
94-กค 0503/ว562 November 16, 20105,056
95กค 0519/ว 532 October 8, 20104,887
96- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,980
97-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,940
98กค 0518/ว 228 April 30, 20105,080
990519/ว235 April 5, 20104,971
100-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,944
194 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th