1ไม่มีเลขที่ May 13, 20211,640
2ไม่มีเลขที่ March 24, 2021598
3ไม่มีเลขที่ March 1, 2021543
4ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,527
5- August 14, 2020832
6ไม่มีเลข May 8, 20201,798
7- March 30, 20201,084
8ไม่มีเลขที่ March 27, 2020915
9ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,114
10ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,836
11 July 15, 20194,762
12- July 12, 20193,775
13 April 17, 20192,248
14ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,712
15ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,489
16ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,911
17ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,637
18ไม่มีเลขที่ July 23, 20183,016
19ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,924
20ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,453
21ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,031
22ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,466
23ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,824
24ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,092
25ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,694
26ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,501
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,593
28ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,608
29- January 5, 20183,825
30- January 5, 20181,513
311/2561 January 5, 20183,850
32ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,845
33ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,766
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,733
35ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,680
36-- December 4, 20173,732
37-- November 30, 20173,850
38ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,768
39ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,166
40กค 0503/ว646 October 5, 20174,332
41-- July 18, 20174,405
42ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,978
43-- May 22, 20174,840
44-- March 30, 20176,875
45 March 7, 20176,311
46 January 31, 20174,857
47 January 27, 20175,112
48 January 23, 20175,242
49 January 16, 20175,164
50 January 12, 20175,137
51 December 23, 20165,000
52 December 23, 20164,909
53 December 23, 20165,118
54- December 23, 20165,214
55 December 20, 20165,121
56 December 8, 20165,074
57ไม่มี November 7, 20165,623
58ไม่มี May 25, 20164,951
59ไม่มี April 20, 20164,887
60ไม่มี April 19, 20165,244
61ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,961
62แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,093
63รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,971
64ไม่มี January 4, 20164,949
65แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,068
66ไม่มีเลขที่ November 20, 20155,018
67ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,063
68ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,066
69แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,521
70ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,978
71ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,168
72ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,855
73ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,976
74ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,949
75ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20145,019
76ประกาศกรม October 10, 20144,948
77ประกาศกรม September 11, 20144,960
78ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,967
79กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,907
80กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,944
81กค 0522/ว379 July 18, 20135,031
82กค 0503/ว629 November 5, 20126,476
83กค 0519/ว 626 October 15, 20124,918
84กค 0515/ว473 August 8, 20123,505
85กค 0515/ว473 July 27, 20125,103
86กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,887
87กค0519/ว307 April 18, 20124,965
88-กค 0503/ว188 February 21, 20125,191
89ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,179
90กค 0518/ว368 September 29, 20114,948
91กค 0503/ว 315 August 11, 20115,237
92ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,997
93- กค 0503/ว137 April 20, 20115,074
94-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,963
95-กค 0503/ว562 November 16, 20105,086
96กค 0519/ว 532 October 8, 20104,919
97- (กค 0503/ว 463) September 27, 20105,024
98-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,968
99กค 0518/ว 228 April 30, 20105,110
1000519/ว235 April 5, 20104,991
195 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th