1ไม่มีเลขที่ March 24, 2021478
2ไม่มีเลขที่ March 1, 2021475
3ไม่มีเลขที่ August 25, 20201,478
4- August 14, 2020786
5ไม่มีเลข May 8, 20201,652
6- March 30, 20201,048
7ไม่มีเลขที่ March 27, 2020886
8ไม่มีเลขที่ January 28, 20201,077
9ไม่มีเลขที่ July 22, 20191,811
10 July 15, 20194,717
11- July 12, 20193,738
12 April 17, 20192,216
13ไม่มีเลขที่ January 28, 20192,684
14ไม่มีเลขที่ December 28, 20182,453
15ไม่มีเลขที่ November 2, 20182,884
16ไม่มีเลขที่ October 11, 20182,611
17ไม่มีเลขที่ July 23, 20182,988
18ไม่มีเลขที่ July 20, 20182,895
19ไม่มีเลขที่ June 4, 20183,428
20ไม่มีเลขที่ June 1, 20183,012
21ไม่มีเลขที่ May 1, 20183,439
22ไม่มีเลขที่ March 30, 20183,785
23ไม่มีเลขที่ March 29, 20184,069
24ไม่มีเลขที่ February 15, 20183,644
25ไม่มีเลขที่ February 2, 20183,470
26ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,572
27ไม่มีเลขที่ February 1, 20183,574
28- January 5, 20183,799
29- January 5, 20181,505
301/2561 January 5, 20183,825
31ไม่มีเลขที่ December 26, 20173,821
32ไม่มีเลขที่ December 25, 20173,729
33ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,709
34ไม่มีเลขที่ December 12, 20173,649
35-- December 4, 20173,701
36-- November 30, 20173,821
37ไม่มีเลขที่ November 16, 20173,743
38ไม่มีเลขที่ November 1, 20174,142
39กค 0503/ว646 October 5, 20174,308
40-- July 18, 20174,378
41ไม่มีเลขที่ June 20, 20174,947
42-- May 22, 20174,809
43-- March 30, 20176,849
44 March 7, 20176,286
45 January 31, 20174,834
46 January 27, 20175,090
47 January 23, 20175,217
48 January 16, 20175,145
49 January 12, 20175,113
50 December 23, 20164,973
51 December 23, 20164,885
52 December 23, 20165,099
53- December 23, 20165,195
54 December 20, 20165,105
55 December 8, 20165,050
56ไม่มี November 7, 20165,591
57ไม่มี May 25, 20164,926
58ไม่มี April 20, 20164,871
59ไม่มี April 19, 20165,227
60ไม่มีเลขที่ March 15, 20164,938
61แก้ไขเพิ่มเติมรหัสสถิติสินค้า February 16, 20165,073
62รายชื่อบุคลากรภาครัฐ January 20, 20164,946
63ไม่มี January 4, 20164,925
64แจ้งให้ผู้มีสิทธิไปรับเงินสินบน December 21, 20155,027
65ไม่มีเลขที่ November 20, 20154,993
66ไม่มีเลขที่ November 18, 20155,042
67ไม่มีเลขที่ประกาศ October 20, 20155,046
68แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ 23/2558 April 21, 20155,479
69ไม่มีเลขที่ April 16, 20154,959
70ประกาศกรมศุลกากร March 31, 20155,140
71ประกาศกรมศุลกากร February 25, 20154,832
72ประกาศกรมศุลกากร January 26, 20154,954
73ประกาศกรมศุลกากร December 22, 20144,930
74ประกาศกรมศุลกากร October 10, 20144,991
75ประกาศกรม October 10, 20144,929
76ประกาศกรม September 11, 20144,936
77ประกาศกรมศุลกากร May 10, 20144,946
78กค 0519/557 ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 October 18, 20134,885
79กค 0522/ว 523 ลงวันที่ 17.10.56 October 15, 20134,914
80กค 0522/ว379 July 18, 20135,004
81กค 0503/ว629 November 5, 20126,319
82กค 0519/ว 626 October 15, 20124,897
83กค 0515/ว473 August 8, 20123,486
84กค 0515/ว473 July 27, 20125,058
85กค 0520 / ว 304 April 27, 20124,862
86กค0519/ว307 April 18, 20124,948
87-กค 0503/ว188 February 21, 20125,160
88ประกาศกรมศุลกากร ที่ ๗๘ /๒๕๕๔ December 2, 20115,151
89กค 0518/ว368 September 29, 20114,923
90กค 0503/ว 315 August 11, 20115,194
91ประกาศกรมศุลกากรที่ ๕๓/๒๕๕๔ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมศุลกากรที่ ๑๐๖/๒๕๕๓ August 5, 20114,980
92- กค 0503/ว137 April 20, 20115,054
93-กค ๐๕๑๘/ว๙๓ March 10, 20114,941
94-กค 0503/ว562 November 16, 20105,060
95กค 0519/ว 532 October 8, 20104,890
96- (กค 0503/ว 463) September 27, 20104,986
97-(กค 0518/ว 227) April 30, 20104,945
98กค 0518/ว 228 April 30, 20105,089
990519/ว235 April 5, 20104,973
100-(กค 0522/ว 102) February 26, 20104,948
194 2
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th