1ไม่มีเลขที่ March 12, 20215,335
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,016
3ไม่มีเลข July 20, 20201,542
4ไม่มีเลข June 30, 20201,523
5ไม่มีเลข May 20, 20201,764
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,950
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,571
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,696
9- October 28, 20194,044
10- October 8, 20192,040
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,331
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,013
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,519
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,284
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,701
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,600
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,106
18ไม่มี May 8, 201711,257
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,245
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,539
21 March 3, 20155,374
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,383
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,270
24ประกาศ October 10, 20145,047
25ไม่มี October 3, 20144,948
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,104
27กค0503/ว131 March 13, 20135,045
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,010
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,043
30กค 0503/258 April 4, 20125,065
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,965
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,934
33กค 0503/ว 496 December 19, 20114,952
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,025
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,982
36 September 2, 20115,269
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,014
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,900
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,927
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,940
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,933
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,915
43------- April 15, 20094,988
44------- April 10, 20094,829
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,967
46กค 0503/ว 717 December 24, 20084,950
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,192
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,012
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,865
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,011
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,904
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,836
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,971
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,892
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,976
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,874
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,900
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,810
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,793
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,840
61ไม่มี 4,873
62ไม่มี 4,911
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th