1ไม่มีเลขที่ March 12, 20215,356
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,026
3ไม่มีเลข July 20, 20201,547
4ไม่มีเลข June 30, 20201,527
5ไม่มีเลข May 20, 20201,766
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,952
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,572
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,700
9- October 28, 20194,046
10- October 8, 20192,041
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,332
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,014
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,520
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,286
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,702
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,601
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,108
18ไม่มี May 8, 201711,260
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,247
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,540
21 March 3, 20155,374
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,384
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,270
24ประกาศ October 10, 20145,048
25ไม่มี October 3, 20144,949
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,105
27กค0503/ว131 March 13, 20135,046
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,010
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,044
30กค 0503/258 April 4, 20125,066
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,965
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,935
33กค 0503/ว 496 December 19, 20114,952
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,025
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,982
36 September 2, 20115,269
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,015
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,902
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,928
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,942
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,934
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,916
43------- April 15, 20094,989
44------- April 10, 20094,830
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,968
46กค 0503/ว 717 December 24, 20084,951
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,194
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,012
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,866
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,012
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,904
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,836
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,972
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,892
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,976
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,874
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,900
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,810
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,793
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,840
61ไม่มี 4,874
62ไม่มี 4,911
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th