1ไม่มีเลขที่ March 12, 20215,364
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,032
3ไม่มีเลข July 20, 20201,550
4ไม่มีเลข June 30, 20201,529
5ไม่มีเลข May 20, 20201,771
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,955
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,577
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,703
9- October 28, 20194,051
10- October 8, 20192,045
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,336
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,018
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,524
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,290
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,706
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,605
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,112
18ไม่มี May 8, 201711,262
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,249
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,543
21 March 3, 20155,378
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,389
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,275
24ประกาศ October 10, 20145,052
25ไม่มี October 3, 20144,952
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,107
27กค0503/ว131 March 13, 20135,048
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,013
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,047
30กค 0503/258 April 4, 20125,069
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,968
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,938
33กค 0503/ว 496 December 19, 20114,955
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,028
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,986
36 September 2, 20115,273
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,017
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,904
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,931
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,945
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,936
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,919
43------- April 15, 20094,993
44------- April 10, 20094,833
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,970
46กค 0503/ว 717 December 24, 20084,955
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,197
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,016
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,870
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,014
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,908
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,839
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,976
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,897
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,979
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,877
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,904
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,814
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,796
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,844
61ไม่มี 4,878
62ไม่มี 4,914
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th