1ไม่มีเลขที่ March 12, 20218,149
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,446
3ไม่มีเลข July 20, 20201,752
4ไม่มีเลข June 30, 20201,698
5ไม่มีเลข May 20, 20201,927
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,109
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,718
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,854
9- October 28, 20194,218
10- October 8, 20192,189
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,474
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,146
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,643
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,434
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,827
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,754
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,240
18ไม่มี May 8, 201711,392
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,364
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,659
21 March 3, 20155,493
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,561
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,398
24ประกาศ October 10, 20145,175
25ไม่มี October 3, 20145,075
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,268
27กค0503/ว131 March 13, 20135,172
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,127
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,162
30กค 0503/258 April 4, 20125,185
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,106
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,051
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,077
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,167
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,127
36 September 2, 20115,436
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,125
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,023
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,057
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,061
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,069
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,037
43------- April 15, 20095,120
44------- April 10, 20094,960
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,096
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,069
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,361
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,135
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20075,006
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,144
51กค 0503/ว 201 February 28, 20075,036
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,957
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,111
54-(กค 0503/1312) December 16, 20055,012
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,096
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,996
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,028
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,924
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,904
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,949
61ไม่มี 4,981
62ไม่มี 5,022
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th