1ไม่มีเลขที่ March 12, 20218,284
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20205,482
3ไม่มีเลข July 20, 20201,764
4ไม่มีเลข June 30, 20201,706
5ไม่มีเลข May 20, 20201,936
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20203,118
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,727
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,868
9- October 28, 20194,224
10- October 8, 20192,198
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,482
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20192,154
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,649
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,442
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,834
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,760
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,246
18ไม่มี May 8, 201711,398
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,369
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,666
21 March 3, 20155,499
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,569
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,405
24ประกาศ October 10, 20145,181
25ไม่มี October 3, 20145,081
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,275
27กค0503/ว131 March 13, 20135,178
28กค 0503/ว466 August 7, 20125,134
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,169
30กค 0503/258 April 4, 20125,188
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20125,114
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20125,057
33กค 0503/ว 496 December 19, 20115,089
34กค 0503/ว 403 October 26, 20115,174
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20115,134
36 September 2, 20115,443
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20105,131
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20105,029
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20105,062
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20105,068
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20095,078
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20095,046
43------- April 15, 20095,126
44------- April 10, 20094,966
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20095,102
46กค 0503/ว 717 December 24, 20085,074
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,371
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20075,141
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20075,011
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20075,150
51กค 0503/ว 201 February 28, 20075,042
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,962
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20065,117
54-(กค 0503/1312) December 16, 20055,017
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20055,101
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20055,003
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20055,034
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,930
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,910
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,957
61ไม่มี 4,987
62ไม่มี 5,029
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th