1ไม่มีเลขที่ March 12, 20214,132
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20204,783
3ไม่มีเลข July 20, 20201,341
4ไม่มีเลข June 30, 20201,434
5ไม่มีเลข May 20, 20201,588
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,886
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,509
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,624
9- October 28, 20193,956
10- October 8, 20191,970
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,263
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,958
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,459
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,206
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,639
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,524
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,045
18ไม่มี May 8, 201711,196
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,200
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,487
21 March 3, 20155,324
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,312
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,216
24ประกาศ October 10, 20144,993
25ไม่มี October 3, 20144,895
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,039
27กค0503/ว131 March 13, 20134,991
28กค 0503/ว466 August 7, 20124,961
29-กค0503/ว304 May 1, 20124,990
30กค 0503/258 April 4, 20125,013
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,905
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,884
33กค 0503/ว 496 December 19, 20114,897
34กค 0503/ว 403 October 26, 20114,962
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,926
36 September 2, 20115,189
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,961
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,856
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,869
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,888
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,881
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,864
43------- April 15, 20094,919
44------- April 10, 20094,780
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,915
46กค 0503/ว 717 December 24, 20084,903
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,122
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,955
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,800
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,958
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,852
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,772
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,914
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,852
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,924
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,820
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,850
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,764
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,738
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,796
61ไม่มี 4,834
62ไม่มี 4,871
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th