1ไม่มีเลขที่ March 12, 20214,723
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20204,899
3ไม่มีเลข July 20, 20201,411
4ไม่มีเลข June 30, 20201,486
5ไม่มีเลข May 20, 20201,710
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,924
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,541
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,669
9- October 28, 20194,005
10- October 8, 20192,008
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,297
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,990
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,492
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,247
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,676
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,563
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,078
18ไม่มี May 8, 201711,229
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,225
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,514
21 March 3, 20155,350
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,353
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,243
24ประกาศ October 10, 20145,021
25ไม่มี October 3, 20144,924
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,072
27กค0503/ว131 March 13, 20135,023
28กค 0503/ว466 August 7, 20124,989
29-กค0503/ว304 May 1, 20125,016
30กค 0503/258 April 4, 20125,041
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,940
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,912
33กค 0503/ว 496 December 19, 20114,925
34กค 0503/ว 403 October 26, 20114,993
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,957
36 September 2, 20115,241
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,991
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,879
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,904
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,913
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,911
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,892
43------- April 15, 20094,958
44------- April 10, 20094,808
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,943
46กค 0503/ว 717 December 24, 20084,930
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,164
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,987
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,838
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,988
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,881
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,810
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,948
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,877
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,953
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,853
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,877
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,788
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,768
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,821
61ไม่มี 4,858
62ไม่มี 4,895
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th