1ไม่มีเลขที่ March 12, 20214,250
2ไม่มีเลขที่ July 24, 20204,804
3ไม่มีเลข July 20, 20201,347
4ไม่มีเลข June 30, 20201,440
5ไม่มีเลข May 20, 20201,598
6ไม่มีเลขที่ January 30, 20202,892
7ไม่มีเลขที่ January 22, 20202,513
8ไม่มีเลขที่ December 16, 20192,631
9- October 28, 20193,959
10- October 8, 20191,972
11ไม่มีเลขที่ June 4, 20192,265
12ไม่มีเลขที่ May 27, 20191,961
13ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,461
14ไม่มีเลขที่ April 29, 20192,212
15ไม่มีเลขที่ March 29, 20192,644
16ไม่มีเลขที่ March 29, 20193,530
17ไม่มีเลขที่ August 8, 20184,050
18ไม่มี May 8, 201711,201
19ไม่มีเลขที่ January 12, 20168,203
20ไม่มีเลขที่ November 11, 20155,490
21 March 3, 20155,327
22กค 0503(2.2)/5 January 15, 20155,315
23กค 0503/ว24 January 15, 20155,219
24ประกาศ October 10, 20144,996
25ไม่มี October 3, 20144,897
26กค 0503/ว207 April 26, 20135,041
27กค0503/ว131 March 13, 20134,995
28กค 0503/ว466 August 7, 20124,964
29-กค0503/ว304 May 1, 20124,993
30กค 0503/258 April 4, 20125,016
31-กค 0503/ว 199 February 28, 20124,908
32- กค 0503/ว 84 January 19, 20124,888
33กค 0503/ว 496 December 19, 20114,900
34กค 0503/ว 403 October 26, 20114,965
35** ยกเลิกประกาศกรมศุลกากร เรื่อง วันหยุดราชการ** October 26, 20114,929
36 September 2, 20115,194
37- กค 0503/ว 605 December 13, 20104,967
38- กค ๐๕๐๓/ว ๕๕๓ November 16, 20104,858
39- กค 0503/ว 495 October 12, 20104,871
40(กค 0503/ว 71) February 16, 20104,891
41-(กค 0503/ว 461) December 25, 20094,885
42(กค 0503/ว 408) November 23, 20094,866
43------- April 15, 20094,921
44------- April 10, 20094,782
45-(กค 0503/ว 54) March 3, 20094,917
46กค 0503/ว 717 December 24, 20084,905
47กค 0503/ว 250 March 31, 20085,126
48-(กค 0503/ว988) November 28, 20074,958
49-(กค 0503/ว386) April 25, 20074,803
50-(กค 0503/ว333) April 5, 20074,961
51กค 0503/ว 201 February 28, 20074,854
52-(กค 0503/ว366) May 10, 20064,775
53-(กค 0503/ว0245) March 17, 20064,917
54-(กค 0503/1312) December 16, 20054,854
55-(กค 0503/ว1114) October 17, 20054,927
56-(กค 0503/ว0764) July 15, 20054,822
57-(กค 0503/ว0233) February 16, 20054,853
58-(กค 0503/ว2155) December 22, 20044,766
59-(กค 0503/ว2014) November 19, 20044,740
60-(กค 0503/ว1137) July 22, 20044,798
61ไม่มี 4,836
62ไม่มี 4,874
62 1
:

: 0-2667-6106
: 64060000@customs.go.th