สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1)

ที่รายละเอียด วันที่ประกาศ จำนวนดาวน์โหลด
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรคลองใหญ่)2 มิถุนายน 25664
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรระนอง2 มิถุนายน 25663
3 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว2 มิถุนายน 25663
4 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย2 มิถุนายน 25664
5 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 มิถุนายน 25667
6 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ ๑1 มิถุนายน 25665
7 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 มิถุนายน 25666
8 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 ด่านศุลกากรชุมพร1 มิถุนายน 25665
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 มิถุนายน 25665
10 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน1 มิถุนายน 25667
11 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่21 มิถุนายน 25665
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2566 ของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 41 มิถุนายน 25665
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม) 1 มิถุนายน 25667
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)1 มิถุนายน 25664
15 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พ.ค. ด่านศุลกากรสังขละบุรี31 พฤษภาคม 25667
16 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน9 พฤษภาคม 2566171
17 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรบ้านดอน8 พฤษภาคม 256636
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน เมษายน 25663 พฤษภาคม 256626
19 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรแม่กลอง3 พฤษภาคม 256628
20 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรเชียงดาว3 พฤษภาคม 256623
21 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรระนอง3 พฤษภาคม 256625
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2566 ของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 พฤษภาคม 256632
23 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย2 พฤษภาคม 256626
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรคลองใหญ่2 พฤษภาคม 256628
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 ของด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์2 พฤษภาคม 256628
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช1 พฤษภาคม 256638
27 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรชุมพร1 พฤษภาคม 256628
28 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 11 พฤษภาคม 256629
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน1 พฤษภาคม 256625
30 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565สำนักงานศุลกากรภาคที่21 พฤษภาคม 256623
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 ของด่านศุลกากรจันทบุรี1 พฤษภาคม 256657
32 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด1 พฤษภาคม 256627
33 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 ของด่านศุลกากรสังขละบุรี27 เมษายน 256628
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ26 เมษายน 256648
35 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ของด่านศุลกากรชุมพร25 เมษายน 256632
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์20 เมษายน 256648
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรบ้านดอน11 เมษายน 256646
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 311 เมษายน 256634
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน10 เมษายน 256638
40 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566สำนักงานศุลกากรภาคที่25 เมษายน 256642
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.4 เมษายน 256665
42 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด ศภ. 14 เมษายน 256657
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข.4 เมษายน 256647
44 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย4 เมษายน 256643
45 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด4 เมษายน 256635
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 กลุ่มตรวจสอบภายใน3 เมษายน 256642
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ด่านศุลกากรนครพนม3 เมษายน 256640
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน มีนาคม 25663 เมษายน 256639
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2566 ของ สำนักงานศุลกากรภาคที่ 43 เมษายน 256635
50 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 310 มีนาคม 256647
51 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน9 มีนาคม 256646
52 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด ศภ. 17 มีนาคม 256652
53 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย4 มีนาคม 256653
54 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่23 มีนาคม 256644
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช3 มีนาคม 256644
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ด่านศุลกากรเชียงดาว3 มีนาคม 256641
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ด่านศุลกากรนครพนม)2 มีนาคม 256649
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25662 มีนาคม 256652
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด2 มีนาคม 256648
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของ สำนักงานศุลกาการภาคที่ 42 มีนาคม 256645
61 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 มีนาคม 256646
62 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 327 กุมภาพันธ์ 256650
63 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 ด่านศุลกากรเชียงแสน13 กุมภาพันธ์ 256671
64 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 ด่านศุลกากรแม่สาย9 กุมภาพันธ์ 256656
65 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด8 กุมภาพันธ์ 256661
66 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ฝพด. 1 สบพ. สลข8 กุมภาพันธ์ 256683
67 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 สำนักงานศุลกากรภาคที่26 กุมภาพันธ์ 256649
68 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ด่านศุลกากรนครพนม3 กุมภาพันธ์ 256663
69 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด2 กุมภาพันธ์ 256683
70 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรเชียงดาว ประจำเดือน มกราคม 25662 กุมภาพันธ์ 256661
71 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2566 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 กุมภาพันธ์ 256667
72 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566 ของ สำนักงานศุลกาการภาคที่ 41 กุมภาพันธ์ 256664
73 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน มกราคม 25661 กุมภาพันธ์ 256668
74 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ฝพด. 1 สบพ. สลข31 มกราคม 256669
75 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ฝพด. 1 สบพ. สลข.31 มกราคม 256665
76 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ฝพด. 1 สบพ. สลข.31 มกราคม 256656
77 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 310 มกราคม 256683
78 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ของด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช10 มกราคม 256681
79 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่29 มกราคม 256662
80 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรเชียงแสน9 มกราคม 2566118
81 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2565 ด่านศุลกากรแม่สาย6 มกราคม 256679
82 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด ศภ. 15 มกราคม 256681
83 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2565 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน5 มกราคม 256680
84 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรนครพนม ประจำเดือน ธันวาคม 25654 มกราคม 256680
85 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน ธันวาคม 25653 มกราคม 256680
86 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2565 ของ สำนักงานศุลกาการภาคที่ 43 มกราคม 256664
87 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 315 ธันวาคม 256595
88 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรเชียงแสน10 ธันวาคม 256592
89 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรแม่สาย8 ธันวาคม 256597
90 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่27 ธันวาคม 2565103
91 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ของสำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 และด่านในสังกัด ศภ. 16 ธันวาคม 2565136
92 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างด่านศุลกากรแม่สอดประจำเดือน พฤศจิกายน 25652 ธันวาคม 2565109
93 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรนครพนม2 ธันวาคม 2565100
94 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ด่านศุลกากรเชียงดาว2 ธันวาคม 2565114
95 รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 42 ธันวาคม 2565114
96 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565 ของกลุ่มตรวจสอบภายใน1 ธันวาคม 256594
97 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 สำนักงานศุลกากรมาบตาพุด15 พฤศจิกายน 2565122
98 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ด่านศุลกากรเชียงแสน7 พฤศจิกายน 2565133
99 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ด่านศุลกากรนครพนม7 พฤศจิกายน 2565125
100 สรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2565 ด่านศุลกากรแม่สาย5 พฤศจิกายน 2565121
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,501 จำนวน 16 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม (สลข.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7698
อีเมล์ : 64000100@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร