แบบคำขอ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 ตัวแทนออกของ25 ตุลาคม 2566 15:12:4538,540
2 ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ25 ตุลาคม 2566 15:18:1318,962
3 แบบคำขออุทธรณ์คำสั่งพักใช้ฯ ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ8 กรกฎาคม 2565 14:50:15913
4 แบบคำขออุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนฯ ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ8 กรกฎาคม 2565 14:51:07741
5 แบบคำขอทุเลาการบังคับคำสั่งพักใช้ฯ ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 8 กรกฎาคม 2565 14:51:26710
6 แบบคำขอทุเลาการบังคับคำสั่งเพิกถอนฯ ตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ 8 กรกฎาคม 2565 14:50:34697
7 แบบแจ้งการดำเนินการยกเลิกใบขนสินค้า8 กรกฎาคม 2565 14:36:571,030
8 แบบแจ้งความประสงค์เพื่อขอรับบริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ8 มีนาคม 2566 16:19:211,532
ผลลัพท์ทั้งหมด 6 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready AChecker accessibility checker compliance: WCAG 2.0 (Level AA)
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร